Vanaf woensdag 5 juni gaat de JJ Boumanschool verder onder de naam PRO Dokkum Praktijkonderwijs. De nieuwe naam sluit aan bij datgene wat het praktijkonderwijs biedt. Het logo van PRO Dokkum is aangepast door Studio DOKcom.

Een nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording en trots van de school. Ook maakt het voor de regio en toekomstige leerlingen duidelijk wat de visie van de school is. “Onze ambitie is om met het praktijkgerichte onderwijsprogramma nog beter aansluiting te vinden bij  het regionale onderwijs en het bedrijfsleven”, aldus directeur Broer van Kammen.