Mevrouw Jantje Zijlstra-de Winter (69) uit Dokkum is dinsdag 14 maart 2023 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt de Koninklijke versierselen in Leeuwarden uitgereikt door burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Actief in kerkleven
Mevrouw Zijlstra is jarenlang actief geweest voor de voormalige Gereformeerde Kerk in Dokkum, later werd dit de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetzens. Ze was in de periode van 1980 tot 2022 actief in diverse functies binnen de kerkelijke gemeente. Dit alles deed zij naast haar reguliere werk als eigenaresse van het Naaimachine Centrum Dokkum. Zo bekleedde mevrouw Zijlstra over meerdere perioden de functies van ouderling en scriba. Ook maakte zij deel uit van diverse beroepingscommissies voor predikanten.

Zich inzetten voor anderen
Naast het ambtswerk maakte zij ook deel uit van de schoonmaakploeg van De Herberg en was zij actief in het koffieschenken na kerkdiensten of begrafenissen. Ook was decoranda actief in de verspreiding van de kerkbladen ‘De Kerkbode’ en het latere ‘Geandewei’. Daarnaast bracht zij ook diverse bezoeken aan zieken en ouderen. Ten slotte was mevrouw actief in een handwerkgroep die lakentjes en slopen maakte voor baby’s in ontwikkelingslanden.