Met ingang van vrijdag 14 april 2023 verliet Tineke Admiraal Sociaal in Noardeast-Fryslan (S!N) en is ze verder gegaan als eenmansfractie (Fractie Tien) in de gemeente Noardeast-Fryslân. Qua invulling van de kaderstellende, controlerende en – met name – de volksvertegenwoordigende taken laat Tineke weten als persoon zo beter te kunnen functioneren.

Tijdens het kennismakingsgesprek als nieuwbakken raadslid met burgemeester Kramer vroeg deze: ‘Wat zijn je politieke aspiraties?’ Het antwoord was eenvoudig: ‘Om de lokale politiek dichter bij onze inwoners te brengen; als gemeenteraadslid kun je daar een aanjagende rol in spelen.’

Dit onderdeel ervaart Tineke nog steeds als een belangrijke factor om als zelfstandige fractie door te gaan. ‘Mijn streven blijft om wat veel mensen me tijdens de startperiode aanraadden: mezelf te blijven en op deze manier de komende jaren een intuïtief en soms onorthodox raadslid te zijn. Als politieke eenpitter zie ik uit naar een voortgaande prettige en constructieve samenwerking met zowel coalitie als oppositie in de mooiste gemeente van het noorden. Tot slot wil ik S!N bedanken voor de leerzame periode die ik bij hen doorbrengen mocht.’