Op vrijdagmorgen 10 mei 2019 reikten de wethouders Jouke Douwe de Vries (Noardeast-Fryslân) en Gerben Wiersma (Dantumadiel) certificaten uit aan acht deelnemers van het Beweegproject Nieuwkomers. Dit werd gedaan bij Optisport Tolhuisbad. De Buurtsportcoaches organiseren twee keer per maand een sportactiviteit voor de inwoners die korter dan een jaar in Nederland wonen. De groep bestond in totaal uit 25 deelnemers, maar vanwege de ramadan waren een groot aantal afwezig tijdens de uitreiking. Zij krijgen het certificaat op een later moment.

De groep met zo’n 25 nieuwkomers kreeg de afgelopen periode zwemles, fitness, en een paar creatieve activiteiten als bloemschikken, schilderen, kleien en haken. “Veel nieuwkomers kunnen de weg naar de sportvereniging niet vinden, voor veel vrouwen is het helemaal niet vanzelfsprekend. Dit project is een ideale combinatie van bewegen, samenzijn en het leren van de Nederlandse taal.“ vertelt buurtsportcoach Amarins Hilverda. De gemeenten werken tijdens het project samen met Optisport, het Friesland College, VluchtelingenWerk, Stichting Welzijn Het Bolwerk Dokkum en vrijwilligers. In september 2019 volgt er een nieuwe ronde. De deelnemers kunnen dan ook een officieel zwemdiploma behalen.