Maandagmiddag heeft wethouder Sicco Boorsma de eerste plank t.b.v. werk Oeverbescherming Noordelijke stadsgrachten te Dokkum geslagen. Hij deed dit aan het Parksterbolwerk in Dokkum samen met aannemer Kuipers Waterbouw uit Dokkum. De oeverbescherming van de Noordelijk stadsgrachten in Dokkum wordtniet alleen hier vervangen. Het gaat dan om het gedeelte vanaf de Drie Pypstergracht (Helling) tot aan de Hardridersgracht (IJsherberg).

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd, omdat de Provinsje Fryslân in het 4e kwartaal van 2014 start met een waterbodemsanering (baggeren) van de noordelijke stadgrachten. Het slib is vervuild door de voormalige aanwezigheid van een gasfabriek op de meest noordelijke dwinger van de Bolwerken. Omdat er veel bagger wordt verwijderd is het noodzakelijk om de oevers te verstevigen. Tevens grijpt de gemeente de gelegenheid aan om ook andere wateren op diepte te brengen zoals het Groot en Klein Diep. De werkzaamheden aan de oevers starten rond de zomer en alle werkzaamheden zijn afgerond voor het vaarseizoen van 2015. De werkzaamheden worden zo ingepland dat de watersport er geen last van heeft. Als de werkzaamheden zijn afgerond is het mogelijk om met een sloep een ‘rondje Bolwerken’ te varen. De werkzaamheden aan de oevers maken deel uit van het project Súd Ie, waarbij de gemeente samenwerkt met Provinsje en Wetterskip.