Met de subsidiebijdrage van de Woningbouwimpuls van ca. €9 ton wordt de Prinslocatie in Dokkum herontwikkeld. De gemeente draagt zelf ook ongeveer €9 ton bij aan het gebied. Het plan beslaat de bouw van minimaal driehonderd woningen, met deels zorgappartementen en levensloopbestendige woningen. Een ander deel bevat betaalbare meer-onder-een-kapwoningen. De wijk is daarmee geschikt voor jong en oud, met variatie tussen hoogbouw en laagbouw.

Al op de planning sinds 2022
Al in begin 2022 werd het toenmalige ontwikkelingsplan voor de Prinslocatie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er werd toen gedacht aan woontorens van zes, acht en tien woonlagen in de lijn van de woontorens aan de Houtkolk aan de overkant van de Rondweg. Daarnaast stonden er een aantal zorgwoningen gepland op het terrein. Helaas bleek in december 2022 dat de gemeente de woningbouwsubsidie toch niet ontving. De plannen werden daarom doorgeschoven naar 2023. Begin dit jaar ging een nieuwe subsidieaanvraagronde van start. Nu komt de gemeente wel in aanmerking.

Onaantrekkelijke staat van de Prinslocatie wordt aangepakt
De Prinsfabriek in Dokkum staat op een immens terrein van in totaal 70.000 vierkante meter. Een groot deel van de gebouwen die op het terrein staan is rijp voor de sloop. Ook is sprake van forse bodemvervuiling en de kade langs de Ee is over zijn houdbaarheidsdatum heen. Nu de subsidie is toegekend worden de plannen van 2022 doorontwikkeld: een marktpartij gaat de nieuwe woningen bouwen en de gemeente zorgt voor een goede inrichting van de openbare ruimte. De Prinslocatie ondergaat volgens de gemeente “een ware metamorfose met een knipoog naar de industriële geschiedenis.” Het gemeentebestuur wordt daarin meegenomen voor besluitvorming.

Doorstroom in dorpen
Wethouder Bert Koonstra vindt deze ontwikkeling ook belangrijk voor de dorpen: “Dat de wyk ûnder oare geskikt is foar de groeiende groep âlderein komt ek de doarpen te ‘n goede. Dêrtroch ûntstiet der nammentlik trochstreaming, wêrby ‘t romte yn de doarpen frijkomt foar ûnder oare starters.” De gemeente en de dorpen werken samen via een flexibele doorstroomlijst aan het versneld mogelijk maken van woningbouw. De wethouder heeft van zich laten horen in Den Haag. Het plan en de woningbouwaanpak zijn daar goed ontvangen. Het geeft concreet invulling aan de Woondeal: van die deal kunnen rond de 1200 woningen worden gebouwd in Noardeast-Fryslân voor 2030.