Eelke Bakker uit Dokkum wordt komende zondag 28 juli 109 jaar. Bakker is sinds 31 mei 2017 de oudste nog levende man van Nederland en sinds 4 augustus 2018 de oudste Fries ooit. Bakker is sinds het overlijden van de 108-jarige in België wonende priester Jacques Clemens – die de Nederlandse nationaliteit had behouden – tevens sinds 7 maart 2018 de oudste nog levende man van de Benelux.

Geboren in Ballum op Ameland
Bakker is geboren in het dorpje Ballum op Ameland. In 1928 verhuisde hij, op 18-jarige leeftijd, naar Anjum, waar hij werk vond bij een boer. Verder werkte Bakker bij Rijkswaterstaat, waar hij meewerkte aan de bouw van de Afsluitdijk. Hij trouwde in Metslawier met Bauktje Sonnema, die in 2007 op 92-jarige leeftijd stierf. Samen kregen ze vier kinderen (drie zonen en een dochter), waarvan een zoon overleed in 2010. Bakker heeft 11 kleinkinderen, 13 achterkleinkinderen en 4 achterachterkleinkinderen. Elk moment (misschien wel op zijn verjaardag) verwacht hij zijn 14e achterkleinkind en later deze zomer zijn 5e achterachterkleinkind. Sinds 1959 woont Bakker met veel plezier in de Friese stad Dokkum, waar hij nog altijd zelfstandig woont.


Genieten van het leven
Voor zijn hoge leeftijd is Bakker nog fit en gezond. Zijn geheim is elke dag genieten van de kleine dingen in het leven en lekker eten bij familie. Bakker houdt erg van grapjes en laat zijn (achter)kleinkinderen regelmatig lachen met grappige rijmpjes van vroeger. Zaterdagmiddag 27 juli gaat Bakker zijn verjaardag vieren bij zijn zoon en schoondochter in Damwoude. Hij kijkt hier al erg naar uit. De familie organiseert ook dit jaar weer een tuinfeest voor hem. Bakker geniet altijd van deze gezellige momenten samen met familie en vrienden waar hijzelf volop in de belangstelling staat.