De historische binnenstad van Dokkum kent tal van bijzondere plekjes met een goed verhaal. Zowel binnen als buiten de binnenstad zijn de afgelopen jaren gebouwen gesloopt, opgeknapt of nieuwgebouwd. In-Dokkum.nl duikt in de rubriek ‘Dokkum toen en nu’ de geschiedenis in. Waarom heeft een straatnaam die naam gekregen? En wat stond er vroeger op de plek van wat er nu staat? In deze editie: De Opus 3, die eerst gevestigd was op de Legeweg onder de naam Streekmuziekschool voor Noardeast-Fryslân en daarna werd gevestigd op de Gedempte Hantumervaart. 

Muziekschool
Opus 3 is het centrum voor muziek in Noardeast-Fryslân en is gevestigd in ’t Omnium aan de parklaan 3 in Dokkum. Hier worden muzieklessen gegeven voor jong en oud in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Schiermonnikoog. Veel van de lessen worden gegeven op locaties door het hele werkgebied. Naast het volgen van deze instrumentale lessen zijn er ook kortlopende cursussen voor muziek, bandcoaching, ensembles en oefenruimtes voor bands in de popbunkers. Het hoofdgebouw heeft meerdere zalen aan de vijver, een popbunker, een slagwerklokaal en muzieklokalen. De missie van Opus 3 is om zoveel mogelijk inwoners van Noardeast-fryslan in contact te brengen met muziek, op welke manier dan ook waarbij het plezier hebben erg belangrijk is. Ze willen dat muziek een brug kan slaan tussen mensen onderling en hun culturen. Daarbij moet de deelname betaalbaar blijven voor alle lagen van de bevolking.


Van KEK naar Kunstloket
Sinds 2012 voert Opus 3 het KEK-programma uit op 10 scholen in het werkgebied. KEK staat voor Kultuer Edukaasje mei Kwaliteit en hierin wordt samen met deze 10 scholen een schoolbreed programma samengesteld op het gebied van cultuur en erfgoed. De afgelopen vier jaar heeft Opus 3 middels KEK aansprekende kunstprojecten georganiseerd voor een heel aantal basisscholen. Als vervolg wordt er een overzicht van aanbod aangeboden dat is verzorgd door zelfstandige, lokale kunstenaars op de website, toegankelijk voor alle basisscholen in Noardeast-Fryslân.

’t Omnium
In 2002 heeft de Stichting Streekmuziekschool Noardeast-Fryslân de school overgenomen van de Gemeenschappelijke Regeling. De stichting heeft budgetcontracten afgesloten met de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog. De school heeft momenteel 2000 leerlingen/cursisten. Sinds mei 2003 heeft de school een nieuwe naam aangenomen: Opus 3, centrum voor muziek in Noordoost Friesland. Sinds augustus 2003 heeft de school een nieuwe huisvesting gekregen aan de Parklaan 3 in Dokkum, samen met bovenbouw Havo/VWO van het Dockinga College. Het gebouw heeft de naam: ’t Omnium.

Legeweg
De school werd in 1958 opgericht door een commissie bestaande uit o.a. de heer van Tuinen (burgemeester van Dokkum) en drs. K. de Jong Ozn (docent aan het Oostergo lyceum, later o.a. staatssecretaris van OKW). Het werd opgezet als Stichting tot oprichting en instandhouding van een muziekschool in Noardeast-Fryslân. De naam van de school werd Streekmuziekschool voor Noardeast-Fryslân. De deelnemende gemeente waren Dokkum. Kollumerland, Oosterdongeradeel en Westdongeradeel. Later deden ook Ferwerderadeel en Schiermonnikoog mee. In het eerste jaar waren er 275 leerlingen. Het hoofdgebouw van de school stond aan de Legeweg 11 in Dokkum, tegenwoordig een woonhuis. In 1969 besloten de gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling aan te gaan, waardoor de rechtspositie van de leerkrachten werd verbeterd en de gemeenten meer invloed kregen. Het aantal leerlingen was inmiddels toegenomen tot 1000. In 1972 schoof Ferwerderadeel weer aan. In datzelfde jaar werd het pand aan de Gedempte Hantumervaart in Dokkum in gebruik genomen die eind 2018 in de verkoop kwam.

Informatie en zwart-wit foto’s van de website van Opus 3.