Het coronavirus brengt veel maatregelen met zich mee. Bijvoorbeeld de maatregel van het thuisblijven. De straten van Dokkum zijn zichtbaar leger, veel mensen blijven binnen: thuiswerken, thuisschool, thuis sporten, thuis sociale contacten onderhouden en ga zo maar door. Hoe wordt deze bijzondere tijd door iedereen beleefd? Wekelijks laten we iemand in deze tijdelijke rubriek “Dokkum blijft thuis” aan het woord. Deze week is dat Hilda Tjepkema, leerkracht van CBS De Regenboog én moeder van Nynke (4 jaar) en Redmer (6 jaar).

Hoe ziet je ‘werkdag’ er momenteel uit?
Normaal zijn de maandag, dinsdag en de woensdag mijn werkdagen. Op dit moment zijn ze verspreid over de hele week en is het nog een beetje zoeken voor mezelf daar regelmaat in te vinden. We staan wel elke dag vroeg op zodat we om half 9 ontbeten hebben en aangekleed zijn, zodat ik eerst met Nynke en Redmer hun huiswerk kan doen. Zowel Nynke (groep 1) als Redmer (groep 3) hebben werkjes en taal- en rekenopdrachten vanuit school gekregen. Op mijn eigenlijke werkdagen moet ik van 10.00-12.00u beschikbaar zijn op de mail. Mijn leerlingen kunnen dan een mail sturen met vragen. Dat loopt op dit moment nog geen storm. Nynke en Redmer spelen dan lekker buiten in de tuin of werken zelfstandig. Tussen de middag eten we met elkaar en ‘s middags heb ik veel overleg via TEAMS (communicatie en samenwerkingsplatform van Microsoft) met collega’s en onze directeur. We bespreken dan vooral hoe we vakken zo snel mogelijk digitaal aan de leerlingen aan kunnen bieden voor het thuisonderwijs


Hoe hebben jullie je als school voorbereid op het thuiswerken?
De maandagmorgen na de maatregel dat alle scholen dichtgingen zijn de directeuren van Arlanta bijeen gekomen om afspraken te maken. Daar hebben ze besloten om de eerste periode vooral herhalingsstof aan te bieden aan de leerlingen. ‘s Middags zijn we als team naar school gekomen voor overleg en regelwerk. We hebben werkpakketten klaargemaakt: voor de bovenbouw maakten we taakbrieven voor drie weken en voor de middenbouw per week. De juffen van de onderbouw maakten overzichten met tips van websites en activiteiten die ouders met hun kleuters kunnen gaan doen. Deze week hebben de leerkrachten ook even telefonisch contact met elke leerling en zijn/haar ouders gehad. Vooral met de vraag naar het welbevinden van onze leerlingen. Maar ook vragen als: Lukt het allemaal? Waar loop je tegenaan? Mis je dingen qua uitleg? We hopen dan op antwoorden waar wij dan weer ons voordeel mee kunnen doen.

Hoe heb je contact met de kinderen?
Deze week hebben we dus alle leerlingen gebeld en verder kunnen zij dagelijks contact opnemen via de mail. Onze bovenschoolse ICT-ers zijn ondertussen druk met het opzetten van een digitale omgeving voor alle leerlingen zodat we ook als groep met elkaar kunnen communiceren. En bijvoorbeeld bestanden en instructies kunnen delen. Het is zoeken hoe we dat in moeten delen, welke manier heeft een meerwaarde? Bij basisschoolkinderen moeten ouders er haast wel naast zitten, kan je van 28 kinderen (en hun ouders) verlangen dat ze allemaal op hetzelfde moment online zijn? Daar moeten we dus over nadenken en afspraken over maken.

Welke reacties hoor je uit je klas?
Zowel de kinderen als de ouders zijn heel positief. De weektaken waren duidelijk en gaven voldoende werk. We horen niet heel veel bijzonderheden. Iedereen is zoekende om structuur te vinden en de een lukt dat beter of sneller dan de ander. De kinderen vonden het heel fijn om even de stem van meester of juf te horen. Ze waren vaak ook heel erg verlegen, het is tóch gek om met juf te bellen!

Wat is het leukste aan thuiswerken?
Als moeder vind ik deze tijd vooral heel waardevol! Zoveel tijd met elkaar en het is heel bijzonder om mijn eigen kinderen te onderwijzen en ze meer aandacht te kunnen geven. Op deze manier zie ik ook veel beter wat ze allemaal op school doen. Als leerkracht weet ik het eigenlijk niet… De manier van overleggen met collega’s gaat prima maar ik mis wel écht de kinderen. Het liefst wil ik ze weer gewoon lesgeven. Ik voel me nu meer een regelneef dan een leerkracht, eigenlijk.

Heb je voor de coronacrisis ook wel eens thuisgewerkt?
Als leerkracht heb je altijd wel taken die je thuis kan doen. ’s Avonds nog even wat uitwerken bijvoorbeeld, of voorbereiden. Maar vergaderingen en lesgeven heb ik nog nooit vanuit huis gedaan.

Heb je nog tips voor gezinnen?
Probeer als gezin de structuur er in te houden. Als deze maatregel van gesloten scholen langere tijd aanhoudt en je houdt een vakantiemodus, dan worden het nog lange weken! Voor kinderen is structuur gewoon heel fijn. Wij gebruiken daarom thuis een planbord, zo weten Nynke en Redmer waar ze aan toe zijn. We doen dan vooral ’s morgens de dingen die ‘moeten’ en ’s middags gaan ze lekker (buiten) spelen. Met dit mooie weer moeten we daar ook heerlijk van genieten. En ga er bijvoorbeeld lekker met elkaar op uit: als gezin een wandeling maken voor of na het avondeten. Probeer ook echt als gezin met elkaar te genieten, nu het kan!

Qua verplichtingen van school zou ik zeggen: doe wat je kunt doen en het hoeft niet perfect! Goed is goed genoeg. Op social media zie je zoveel opdrachten, tips en challenges voorbijkomen. Maak een keus, zoek de balans en kies waar je behoefte aan hebt. Niet alles moet! En blijf vooral positief. Laat je niet te veel meeslepen door alles wat je ziet en leest. Ouders maken elkaar gek met mooie ideeën… Zo was de wereld al,  juist nu is er een kans om je eigen ding te doen.