Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als drijvende kracht, soms als helpende hand. Deze week een gesprek met Jan Keuning en Anne van der Meulen, bestuursleden van de Begrafenis- en Crematievereniging ‘Dokkum en Omstreken’.

Op de foto het bestuur: Eele Jan Sibma, Anita de Jager-Hanemaaijer, Jan Keuning, Afke Veltman-Visser en Anne van der Meulen

Waar het ‘vroeger’ heel normaal was dat je aangesloten was bij een begrafenisvereniging, is dat vandaag de dag heel anders. Ook al is het in dorpen nog wel vaak zo dat je automatisch lid bent van een dergelijke vereniging, in de stad – en dus ook in Dokkum – is het aantrekken van leden helemaal niet zo vanzelfsprekend. Toch heeft de Begrafenis- en Crematievereniging ‘Dokkum en Omstreken’ op dit moment 5435 leden en is het daarmee de grootste vereniging van Dokkum. Deze vereniging werd in 1977 opgericht door het samengaan van meerdere kleinere verenigingen. Zij kochten een gezamenlijk gebouw aan de Rondweg-West. Het gebouw is in de loop van de tijd verbouwd, maar staat er nog steeds.

“Wij proberen onze leden te ontzorgen”
Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging ‘Dokkum en Omstreken’ bestaat uit vijf leden waarvan Anne van der Meulen sinds 2017 de voorzitter is. Over het doel van de vereniging zegt Anne van der Meulen: “Wij proberen onze leden te ontzorgen op het gebied van de uitvaart. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moeten er in korte tijd veel praktische zaken geregeld worden. Slechts één telefoontje naar ons centrale telefoonnummer (0519 – 292021) is voldoende om alles rondom de uitvaart van een overledene op waardige wijze te regelen voor de nabestaanden. En dat alles zonder commerciële belangen. We zijn een grote vereniging zonder winstoogmerk en de leden bepalen met elkaar de gang van zaken. Doordat we een grote vereniging zijn, kunnen we de leden zeer aantrekkelijke kortingen aanbieden.”

Bestuurslid van een begrafenisvereniging…
De vereniging heeft naast de twee zelfstandige uitvaartondernemers – Wietske Bosch en Henk Fennema – die bij de vereniging betrokken zijn, ook administratief medewerker Gerda de Vries in dienst. “Zij regelen de dagelijkse gang van zaken en als bestuur vergaderen wij, normaal gesproken, negen keer per jaar over lopende zaken. We zijn een stabiele vereniging met een stabiel bestuur waar de meeste bestuursleden hun termijn van twee keer vijf jaar volmaken”, licht Anne van der Meulen toe. Van der Meulen werd ruim drie jaar geleden benaderd voor een functie in het bestuur. Jan Keuning – vicevoorzitter – is al 26 jaar bestuurslid en zal na de eerstvolgende ledenvergadering aftreden, maar herinnert zich nog goed het moment waarop hij benaderd werd voor dit bestuur. “Ja, daar moest ik natuurlijk even over nadenken. Maar al snel dacht ik ook: waarom niet? Het is geen dagelijkse kost om met begrafenissen en crematies bezig te zijn, maar wij bemoeien ons daar als bestuur niet mee. Wij runnen de vereniging, meer niet.”

Stabiel ledenbestand
“Bij onze vereniging is het zo geregeld dat kinderen gratis ingeschreven staan bij hun ouders. Vanaf hun achttiende verjaardag worden zij automatisch zelf lid. Daarvan brengen wij ze altijd per post op de hoogte”, legt Anne van der Meulen uit. “Gemiddeld komen er dan nog tien tot vijftien leden van ‘buitenaf’ door verhuizing bij en vaak nog enkele leden die hier een uitvaart hebben meegemaakt. Wij voeren geen actieve acquisitie maar moeten de komende jaren wel over ledenwerving na gaan denken.” Jan Keuning voegt hieraan toe dat de jongere generatie vaak nog niet met dit onderwerp bezig is. “Al zou dat wel beter zijn. Want hoe dan ook, je komt vroeg of laat met dit onderwerp in aanraking!”

Voordelen voor leden
“De kosten van een uitvaart zijn best hoog. Onze leden krijgen naast het regelen van de praktische zaken (dienstverlening door onze uitvaartverzorgers) aantrekkelijke kortingen die in totaliteit op kunnen lopen tot bijna € 2.000, – op de kosten van een uitvaart”, aldus Jan Keuning. Volgens de heren Van der Meulen en Keuning moeten de mensen in deze hoek van het land ook even wennen aan veranderingen rondom een overlijden. “Vooral de christelijke hoek organiseerde de begrafenissen vooral rechtstreeks vanuit de kerk. De omslag van een begrafenis vanuit een aula, of zelfs een crematie, duurt hier gewoon een paar jaar. We lopen hier twee tot drie jaar ‘achter’ ten op zichtte van de landelijke ontwikkelingen. Dat hebben we ook tegen Respectrum (eigenaar van het Crematorium en Uitvaartcentrum) gezegd bij de overname van het gebouw.”

Historie gebouw aan de Rondweg-West
Vóór 1977 was er in de oude Sionsberg een aula gevestigd. Toen dat gebouw gesloopt werd, en er dus ook een nieuwe aula moest komen, ontstond de huidige begrafenisvereniging en is het nieuwe centrum aan de Rondweg-West gebouwd. Na een aantal jaren vond er een verbouwing plaats waarbij de opbaarkamers en de ‘koffiekamer’ werden aangebouwd. “Toch vond de vereniging dat het gebouw naar verhouding niet goed genoeg gebruikt werd en werd de ‘kerkzaal’ van tachtig naar tweehonderd zitplaatsen uitgebreid”, vertelt Keuning. Toen er enkele jaren geleden bij de gemeente belangstelling werd getoond door Respectrum voor het starten van een crematorium, werden zij geïntroduceerd bij de begrafenisvereniging. “Een perfecte combinatie voor ons als vereniging. Na de eerste contacten bleek dat de beste optie was: verkoop van ons gebouw aan Respectrum”, licht van der Meulen toe over de verkoop. Het gebouw is nu in handen van Respectrum. Na een grondige verbouwing is het nu ook mogelijk om crematies uit te voeren. De begrafenisvereniging mag het kantoor en ruimtes blijven gebruiken voor haar vergaderingen. “De onderlinge contacten zijn positief en open. En daar zijn we heel trots op!”

Van der Meulen en Keuning geven aan dat de jaarlijkse bijdrage voor leden €24,- bedraagt. Met dit lidmaatschapsgeld wordt het regelen van een uitvaart betaald.  Daarnaast beveelt de vereniging een extra kapitaalverzekering aan: “Een uitvaart kost veel geld.” Mocht u meer informatie willen, kijk dan eens op de website van de Begrafenis en Crematievereniging ‘Dokkum en omstreken’.