Sinds 24 maart 2020 is de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Noardeast Fryslân vanwege de geldende richtlijnen van de rijksoverheid, RIVM en GGD op een andere wijze ingericht. Besloten is deze huidige werkwijze te continueren tot in elk geval 1 januari aanstaande.

Wijzigingen in dienstverlening
Om de klantbediening op langere termijn te kunnen waarborgen en de medewerkers van het gemeentehuis maximaal te beschermen, was het wenselijk om de fysieke klantbediening alleen via een telefonische afspraak te laten plaatsvinden. Deze afspraken vinden uitsluitend plaats op het gemeentehuis van Dokkum. De locaties Ferwert en Kollum zijn voor de fysieke dienstverlening gesloten. Het college van de gemeente Dantumadiel heeft ook besloten dat haar inwoners alleen via een telefonische afspraak gebruik kunnen maken van de dienstverlening. Vanwege de toename van het aantal telefoontjes, is de personele bezetting in het Klant Kontakt Sintrum uitgebreid.


Continuering tijdelijke maatregelen
Na een evaluatie van deze tijdelijke maatregelen is besloten om de huidige werkwijze te continueren tot in elk geval 1 januari aanstaande. Met de getroffen maatregelen komen de vitale bedrijfsprocessen niet direct in gevaar en kan meer sturing worden gegeven aan urgente verzoeken, en de bezoekersaantallen kunnen tot een minimum beperkt worden. Eind 2020 vindt er een heroverweging plaats.