De campagne ‘Ik ben Wil’, die halverwege september begon en afgelopen zaterdag 31 oktober eindigde heeft een geldbedrag van €15.902,18 én aandacht voor de ziekte Alzheimer plus de gevolgen daarvan opgeleverd. Het eindbedrag werd bekendgemaakt in de woonkamer van Titus Vogt senior. Centraal in de campagne stond het verhaal van de familie Vogt. Zij hebben te maken met Alzheimer. Hun verhaal is opgetekend in indringende foto’s en verhalen, verzameld op www.ikbenwil.nl.

Drie lokale goede doelen
Met het vertellen van het verhaal van de familie Vogt werd aandacht gevraagd voor de ziekte van Alzheimer en geld ingezameld voor drie lokale initiatieven in het kader van Alzheimer: de creatie van een belevingstuin in Talma Hûs in Feanwâlden, het geven van signaleringstrainingen door Alzheimer Friesland en het organiseren van een boottocht voor de bewoners van verpleeghuis De Waadwente in Dokkum. Veel ondernemers steunden de campagne met lokale acties. Donaties kwamen binnen via particulieren, winkeliers, winkelaars en iedereen die vanuit huis online een bedrag overmaakte. “Met elkaar is het in zes weken tijd een onvoorstelbaar groot bedrag geworden”, zegt initiatiefnemer van de campagne Titus Vogt dankbaar. Om te zorgen dat de opbrengst van de campagne volledig ten goede komt aan de gestelde doelen, is de stichting Ik ben Wil opgericht. In samenwerking met notaris Hellema uit Dokkum worden de gelden vastgelegd en geregistreerd.


Wil zelf
Vanuit haar huiskamer in het Talma Hûs in Feanwâlden heeft Wil Vogt de campagne op afstand gevolgd. De fotoshoot voor de campagne was voor haar een uitje, maar tevens zeer intensief. Tekenend voor de ziekte Alzheimer was ze zich zo nu en dan goed bewust van de situatie, dan weer waande Wil zich in een speelfilm of toneelstuk. “Ik vind het zo mooi dat zoveel mensen hebben bijgedragen om de ziekte wat draaglijker te maken voor wie het overkomt. Ik moet er veel van huilen, maar ben tegelijk zo blij met wat er nu is gebeurd. Daar ben ik heel dankbaar voor.”