De boring voor de fundering van de IJsfontein op de Markt werd vrijdagmorgen gedaan onder toeziend oog van twee archeologen. Een gespecialiseerd bedrijf voerde twee boringen uit in de terp om te ontdekken op welke diepte de zandlaag zich bevind. Deze laag werd op zes meter diepte gevonden. De aannemer plaatst binnenkort palen tot die diepte, waar de fundering voor de IJsfontein dan bovenop kan komen te staan. Op de Markt wordt inmiddels druk gewerkt vanwege de aanleg van 28 nieuwe parkeerplekken aan de noordzijde van het plein. Dit is de eerste van drie fases waarin de Markt wordt aangepakt. De andere ‘oude’ parkeerplaatsen blijven tot en met de feestdagen van 2017 grotendeels beschikbaar voor winkelend publiek.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Omdat de Markt onderdeel is van de terp waarop Dokkum is gebouwd, zijn er bij alle graafwerkzaamheden archeologen aanwezig. Tijdens de aanleg van de parkeerplaatsen werden een tijdje terug een waterput en menselijke resten gevonden. Dat was niet geheel onverwacht, aangezien de terp is aangewezen als archeologisch rijksmonument. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de boringen aanleiding om de terp verder te onderzoeken. De boorkernen geven naar verwachting een mooie doorsnede van de opbouw van de terp. Een van de boorkernen gaat naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort om verder te worden onderzocht. De onderzoekers en archeologen hopen de ontstaansgeschiedenis van de Bonifatiusterp zichtbaar te maken en resten te vinden van het eeuwenlange gebruik van deze terp.

Bonifatius
De huidige Markt was namelijk ooit een begraafplaats die behoorde bij een klooster en abdijkerk die na de dood van Bonifatius hier werden gesticht. Vanaf de 8e eeuw tot circa 1830 zijn hier mensen begraven. Na de dood van Bonifatius in 754 werd Dokkum voor christenen een bedevaartsoord en toen werd hier een terp van 3 meter hoogte opgeworpen. Later is deze opgehoogd om er een herdenkingskerkje neer te zetten. In 11e eeuw werd er een klooster met abdijkerk gebouwd. In de 16 eeuw werd de kerk met het bijbehorende klooster afgebroken. Met een deel van het bouwmateriaal werd de huidige Grote- of Sint Martinuskerk gebouwd. De toren van de abdijkerk liet men staan, die werd pas in 1832 gesloopt. In de jaren ’50 zijn bij een opgraving resten gevonden van de fundering van de abdijkerk en de toren. Bij de komende herinrichting van de Markt zal de plattegrond hiervan weer zichtbaar worden gemaakt.