Het aantal inwoners van Dokkum laat de afgelopen drie jaar een stijgende lijn zien. Volgens het CBS waren er op 1 januari 12.675 mensen woonachtig in de stad, 75 meer dan een jaar eerder. Op 1 januari 2018 telde Dokkum nog 12.535 inwoners. De stijging komt onder andere doordat er meer woningen in de stad zijn bijgekomen, bijvoorbeeld de 77 nieuwe appartementen aan de Houtkolk in Dokkum. Daarmee lijkt er een trend ontstaan waarbij Dokkum over enkele jaren de grens van 13.000 inwoners weer gaat passeren.

Meer vrouwen
De meeste inwoners van de stad (3455) zijn tussen de 45 en 65 jaar oud, gevolgd door de 65-plusser: 3.040. Daarna volgen de jongere leeftijdsgroepen: 25 tot 45 jaar (2.630), 0 tot 15 jaar (2.045) en 15 tot 25 jaar (1.505). De vrouwen waren in 2020 in de meerderheid, met in totaal 6.530. Het aantal mannen was 6.150. Er waren in 2020 5.705 huishoudens en er zijn in totaal 5.900 woningen in Dokkum te vinden.


Meer woningen nodig
Uit de woningmarktanalyse 2017, de uitgevoerde monitoring en de eerste resultaten van een nieuwe woningmarktanalyse blijkt dat er de komende jaren binnen Dokkum nog een stevige woningbehoefte is. Er zal daarbij in eerste instantie ingezet worden op herstructurering (sloop/nieuwbouw) en inbreiding. Daarnaast zal
ook buitenstedelijk gebouwd moeten worden om aan de algehele woningbehoefte binnen Dokkum te kunnen voldoen. Op relatief korte termijn zullen langs de Dokkumer Ee meerdere locaties getransformeerd worden en (deels) ingevuld worden met woningbouw, zo stelt de gemeente in de Woonvisie.