Toen de gemeente Noardeast-Fryslân in 2019 werd geboren uit de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel, werd al snel besloten dat zij in haar geheel in Dokkum zou huisvesten. Daarom wordt het gemeentehuis nu compleet vernieuwd. Bouwgroep Dijkstra Draisma en installatiebedrijf Pranger-Rosier Installaties BV zijn sinds de zomer van 2022 druk bezig met de verbouwing van het inmiddels twintig jaar oude pand aan de Koningstraat.

Gesloten sinds juli
Al in juli 2022 werd met de voorbereidingen voor de verbouwing van het pand gestart, waaronder het inrichten van de bouwplaats, het herhuisvesten van het personeel en het strippen van plafonds, wanden en vloeren. In het najaar van 2022 konden toen de sloopwerkzaamheden beginnen. Ook die zijn inmiddels grotendeels afgerond. De twee lokale bouwbedrijven zijn nu gestart met de heropbouw en -inrichting van het gemeentehuis.

Nieuwe ruimten en functies
Er komen onder meer nieuwe overleg- en vergaderruimten en meer balies voor contact met inwoners. Daarvoor zijn al diverse aanbestedingen gedaan. Het aanbesteden van losse inventaris zoals bureaus, kasten en stoelen voor medewerkers loopt nog. Parallel aan voorgaande wordt gewerkt aan de invoering van het activiteit gerelateerde (hybride) werken. Zaken zoals het opstellen van camera- en fysieke toegangsbeveiligingsbeleid en duurzaamheid krijgen bij de verbouwing ook volop aandacht.

Achter op schema
Naar verwachting kan het gemeentehuis in april 2023 weer in gebruik worden genomen, hoewel er de werkzaamheden iets achterlopen op schema. Dat komt voornamelijk door de lange levertijden van de installatie- en bouwmaterialen. De huidige omgevingsinvloeden (krapte op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne) hebben o.a. effect op de schaarste van grondstoffen en de levertermijnen. Dit maakt dat de planning enigszins onder druk staat.

Kostenplaatje ook onder druk
Het kostenplaatje van de verbouwing is zo’n vier miljoen euro. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de oorlog staat naast de planning ook dit budget onder druk. Dit zal waarschijnlijk effect op zowel de grondstoffen alsook stijgende kosten voor bijvoorbeeld transport- en energiekosten. Op dit moment zijn de gevolgen voor de miljoeneninvestering echter nog niet inzichtelijk.

Feestelijke opening en tweede verbouwing
Voordat het gebouw in gebruik genomen wordt is het de bedoeling om deze feestelijk te openen. De medewerkers (en gezinsleden), de raad, de omwoners en de inwoners van Dokkum krijgen hierbij de gelegenheid om het volledig opnieuw ingerichte gebouw te bezichtigen. Na de verbouwing van de Koningstraat volgt een tweede verbouwing aan de Suupmarkt. Hier komen o.a. de raadszaal, overlegruimtes en een werkcafé.