Zorgappartementen in Sionsberg, gebouwen deels gesloopt


Nu de eerste fase – het terugbrengen en uitbreiden van de zorg in Sionsberg in Dokkum achter de rug is – richtten de eigenaren zich op het gebouw. De tijdelijke operatiekamers worden gesloopt en er komen 20 tot 50 zorgappartementen in het gebouw. Het gaat om een investering van 2,1 miljoen euro. De Rabobank, De Friesland Zorgverzekeraar en de gemeente Dongeradeel zijn enthousiast. Zaterdag werd een kijkdag georganiseerd waar belangstellenden de plannen konden bekijken en belangstelling konden tonen. Ook de verdere toekomstplannen van Sionsberg werden uit de doeken gedaan.

Sionsberg in de lift
Zorgondernemer Loek Winter kijkt met een goed gevoel terug op zijn investering in Dokkum. Er worden zwarte cijfers geschreven in Dokkum en de klantwaardering is erg goed. Vier jaar geleden startte Winter in Dokkum en inmiddels is een breed aantal specialismen terug en vernieuwd. “We zetten in op een korte toegangstijd en bieden alle medische functies die er voor het faillissement ook waren”. Toch valt er nog genoeg te wensen. Er staan nog een aantal sterk verouderde tijdelijke operatiekamers in Dokkum die niet meer gebruikt mogen worden.“Nu is daarom het tijd voor een volgende stap”, vertelt Winter. Een groot deel van het voormalige ziekenhuis staat leeg en daarin komt plek voor zorgappartementen.

Doorbraak
Een architectenbureau heeft inmiddels de plannen uitgewerkt en kon die tijdens de kijkdag aan het grote publiek laten zien. “Ze kwamen zelf vanuit Oosternijkerk op de fiets naar Dokkum om te kijken of de nieuwe appartementen wat zijn”, laat projectleider Jacqueline Visser weten. De nieuwe appartementen krijgen een huurprijs die valt onder de huursubsidiegrens en dat spreekt aan. “Iedereen kan het betalen en de zorg is dichtbij”, vertelt Winter. Als de plannen doorgaan worden de operatiekamers weggehaald en wordt een gedeelte tussen het voormalige ziekenhuis en verpleeghuis de Waadwente gesloopt, zodat de gebouwen los van elkaar komen te staan. De appartementen komen aan de achterkant en hebben deels zicht op de groene Woudvaart. Eind 2019 moeten de appartementen klaar zijn.

Laagcomplexe spoed
Verder moet Sionsberg vooral een voorportaal worden voor de complexe, dure zorg. Op laagcomplexe spoed is Dokkum al voor een groot gedeelte ingericht en dit kan verder worden uitgebreid.Dat presenteerde dokter Igor Tulevski aan de aanwezigen. Hij ziet grote kansen om deze vorm van zorg in Dokkum onder te brengen, waarbij gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld beeldconsult, waarbij snel een diagnose gesteld kan worden en waarbij er een aantal observatiebedden zijn.
“Het is nu de taak aan jullie – het publiek – om dat zover te krijgen”, liet hij de aanwezigen weten.

Deel dit bericht:

Kijkdag Sionsberg

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen bij Sionsberg?
Kom 30 juni langs en laat je informeren over het vastgoed en zorgaanbod van Sionsberg.

Tijdens deze kijkdag zijn de meeste afdelingen geopend en worden er diverse demonstraties en presentaties gehouden op het gebied van zowel vastgoed als het zorgaanbod.

Deel dit bericht:

Rondom Sionsberg: Cardiologie Centrum Dokkum


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met Cardiologie Centrum Dokkum.

Cardiologie Centra Nederland
Ria Talstra is locatiemanager van Cardiologie Centrum Dokkum (CCD), onderdeel van Cardiologie Centra Nederland (CCN). CCN werd in 2006 opgericht door twee cardiologen in Amsterdam en is een organisatie van 14 zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patiënt. Sinds begin 2015 is Cardiologie Centra Nederland samen met DC Klinieken eigenaar van Sionsberg. De afdeling cardiologie in Sionsberg werkt nu volgens het model van Cardiologie Centra Nederland en heet daarom Cardiologie Centrum Dokkum. Het centrum is gelegen in de linkervleugel van Sionsberg en daar wordt niet alleen zorg geboden aan patiënten uit Dokkum en omgeving, maar hier bevindt zich ook het HartWacht team en het Afspraken Team, die beiden werkzaamheden uitvoeren voor alle cardiologische centra in Nederland.

Cardiologie in Dokkum
Ria Talstra vertelt over de werkwijze van het Cardiologie Centrum: “Wij bieden kwaliteit en persoonlijke aandacht. We garanderen korte wachttijden en alle nodige onderzoeken vinden binnen 1 dag plaats. Alle onderzoeken zijn achter elkaar gepland en op elkaar afgestemd en na de onderzoeken bespreekt de cardioloog direct de diagnose en eventueel het behandelplan; we noemen dat een ‘zorgstraat'”. Waar andere zorginstellingen kampen met langere wachttijden (gemiddeld 54 dagen voor de afdeling cardiologie), blijft CCD de korte wachttijd garanderen, zelfs terwijl het zorggebied steeds groter wordt: “Ja, we zien dat zelfs patiënten uit bijvoorbeeld Franeker ons weten te vinden. Mensen waarderen bij ons de kleinschaligheid, het ‘ons kent ons’, ze zijn hier geen nummer. Om korte wachttijden te kunnen garanderen breiden wij het team steeds verder uit.”En iedereen kan bij ons gratis parkeren.

Thuis telemonitoring via HartWacht
Wiebe Hendriksma werkt als ‘verpleegkundige gespecialiseerd’ op de afdeling en is coördinator van de HartWacht. Hij is zijn carrière begon als ambulanceverpleegkundige: “Daar was het grootste gedeelte van de patiënten ook hartpatiënt. Zeker met de opkomende vergrijzing in dit gebied is CCD heel belangrijk voor deze kwetsbare groep.” Sinds een jaar werkt CCD met ‘HartWacht’, een telemonitoring programma waarmee patiënten van CCN op afstand worden gemonitord op basis van thuismetingen: “Er zijn drie soorten klachten/oorzaken waarbij thuismonitoring mogelijk is: hoge bloeddruk, hartfalen (verminderde pompfunctie) of ritmestoornissen. Een patiënt die meedoet aan het HartWacht programma, kan op ieder moment van de dag overal ter wereld een meting uitvoeren. De meetgegevens die binnen komen vanuit heel Nederland, worden dagelijks beoordeeld door een verpleegkundige in Dokkum. De verpleegkundige bekijkt of er al dan niet direct actie moet worden ondernomen en overlegt als dat nodig is met de cardioloog.”

In Nederland maken er inmiddels al meer dan 800 patiënten gebruik van HartWacht,: “Behalve dat telemonitoring aan patiënten een gevoel van geruststelling en veiligheid geeft, want er kijkt immers continu iemand mee, hopen we hiermee ook de kosten van de gezondheidszorg naar beneden te krijgen. Er vindt een consult op afstand plaats in plaats van een ziekenhuisbezoek. Vooral hier in Dokkum hopen we op deze manier de kwetsbare ouderen thuis te kunnen helpen.”

Breed scala aan cardiologie en andere activiteiten
Samen met CardioVitaal en Revalidatie Friesland biedt CCD in Sionsberg ook de mogelijkheid van hartrevalidatie na een (dotter)operatie aan. De ingreep heeft dan ergens anders plaatsgevonden, maar een volledig revalidatieprogramma is hier aanwezig: “Onderzoek heeft uitgewezen dat hartrevalidatie na een operatie, nieuwe hartproblemen helpt voorkomen. En het is voor de mensen rondom Dokkum natuurlijk erg prettig dat zo’n revalidatietraject in de buurt kan plaatsvinden.” aldus Ria Talstra. Cardiologie Centrum Dokkum biedt dus niet alleen heel goede zorg aan patiënten uit de regio, maar in Sionsberg worden ook veel  werkzaamheden voor de andere centra van CCN uitgevoerd. Naast het beoordelen van alle data van de thuismetingen, worden door het team van CCD ook ECG’s beoordeeld die door (huis)artsen en andere partijen in NL worden gemaakt. Tevens bevindt zich in Dokkum het landelijk afspraken team van CCN. Geweldige ontwikkelingen voor de werkgelegenheid in de regio Dokkum. Als het aan Ria Talstra ligt, halen we in de toekomst nog veel meer werkzaamheden naar Dokkum.

Deel dit bericht:

Rondom Sionsberg: Monique Birkhoff nieuwe directeur


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zinnige zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, start online stadskrant in-dokkum.nl met een nieuwe rubriek. In ‘rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In de eerste editie maken we kennis met de nieuwe directeur van de stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum.

Sionsberg heeft alles in huis
Sinds 1 februari is Monique Birkhoff de directeur van de stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum. Samen met Cardiologie Centra Nederland (CCN) en DC Klinieken biedt deze stichting vanuit Sionsberg poliklinische zorg aan. Daarbij is CCN er voor de afdeling Cardiologie. De afdelingen Pijnbestrijding, MDL (maag, darm en lever) en Radiologie worden geleverd door DC Klinieken. De stichting is verantwoordelijk voor alle andere negen poliklinieken: Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, Interne geneeskunde, KNO, Longgeneeskunde, Neurologie, Orthopedie en Urologie.  “Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet”. Ons streven is een zo breed mogelijk aanbod van zorg voor de regio. Zinnige zorg voor zo laag mogelijke zorgkosten”, vertelt de kersverse directeur. “We hebben alles in huis om veel meer regionale zorg te bieden.”

Nieuw zorgconcept
Birkhoff was lang directeur van Dokterswacht Friesland en kreeg in die periode ook veel mee wat er zich in Dokkum afspeelde. Na vijf jaar bij die organisatie solliciteerde ze voor de vrijgekomen functie als directeur om mee te werken aan een nieuw zorgconcept. Voor de geboren Rotterdamse, die inmiddels veertien jaar in Heerenveen woont, een mooie uitdaging. “Nu de stichting drie jaar draait is het tijd om verder uit te breiden en veel meer integrale zorg aan te bieden”, vertelt ze enthousiast. “Ook de innovatieve concepten met beeldbellen en het HartWacht telemonitoring programma  worden verder uitgebreid. We zijn klein, dus kunnen we sneller innoveren”. Door de meekijkconsulten kan er ook op de zorgkosten worden bespaard. Samen met de korte wachttijden, een persoonlijk en gastvrije omgeving is de basis vanuit Sionsberg goed.

Samenwerking met de huisartsen
Vanuit haar dokterswachtverleden kent Birkhoff de huisartsen goed. “Spoedzorg is in de basis huisartsenzorg”, vertelt ze. “Dat is in de avonduren en weekenden uitbesteed aan de Dokterswacht en goed geregeld.  Birkhoff onderzoekt welke vorm van spoedzorg vanuit Sionsberg aanvullend kan worden geboden voor de regio en hoe dat innovatief kan worden aangeboden. “De huisartsen in Dokkum hebben inmiddels ook twee observatiebedden in Sionsberg staan en de ervaringen daarmee zijn erg positief. Mocht een situatie echt levensbedreigend worden, dan is de ambulancepost dichtbij. “Als je nauwer samenwerkt met de huisartsen, kun je ook de nazorg teruggeven aan de huisarts.”

Dichtbij de regio
Over haar periode in Sionsberg tot nu toe, is de nieuwe directeur erg te spreken. “Binnen dit gebouw is heel veel hart bij de zorg. Mensen werken hier soms al erg lang en hebben veel ervaring”. Er wordt goede zorg geleverd, de kwaliteit is goed en er is een prima samenwerking met de specialisten vanuit het MCL. . “Het is een hele fijne organisatie die dichtbij de regio staat. Dat geeft een hele mooie dynamiek. Tegelijk zijn er weinig handen en moet er veel gebeuren. Er moet hard gewerkt worden, maar het is een organisatie met veel potentie”.

Regiovisie
Vanuit Sionsberg wordt de samenwerking met andere partijen ook opgezocht. Net voor het interview was Birkhoff in gesprek met het hoofd van de spoedeisende hulp in Leeuwarden om te kijken waar in het MCL tegenaan gelopen wordt en in hoeverre Dokkum iets kan betekenen. Met een bedrijfskundige achtergrond en veel ervaring in de zorg, ziet Birkhoff mogelijkheden om met onder andere huisartsen en De Friesland zorgverzekeraar een regiovisie te ontwikkelen met daarin meer innovatieve oplossingen. “Dat we samen de dingen oppakken blijft daarin natuurlijk belangrijk en de veiligheid blijft bovenaan staan”.

Deel dit bericht:

Steunfonds geeft Sionsberg tillift cadeau


De stichting steunfonds Noardeast-Fryslân gaf onlangs een tillift in bruikleen aan stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum (Sionsberg). Voorzitter Gré van der Goot-Bakker (rechts op foto) en skathâlder Lolke Folkertsma (in het midden) tekenden maandag de bruikleenovereenkomst voor de tillift met directeur Monique Birkhoff (links op de foto).

Steunfonds
Het steunfonds Noardeast Fryslân, voorheen steunfonds Sionsberg, houdt zich bezig met aanvragen van instellingen en particulieren die ten goede komen aan patiënten. Met de lift kunnen verpleegkundigen patiënten veel gemakkelijker uit hun stoel tillen. “Het steunfonds zit weer echt in de opbouwfase, nadat het een aantal jaren stil heeft gestaan”, vertelt Folkertsma. De tillift is weer een eerste van aanvragen die is goedgekeurd.

Waadwente
De stichting werd in de zeventiger jaren opgericht, om het toenmalige ziekenhuis en verpleeghuis te kunnen ondersteunen met materialen die ten goede kwamen aan de patiënten of bijvoorbeeld het personeel te kunnen ondersteunen met cursussen of opleidingen. Dat is nog steeds het doel van de stichting, dat het werkgebied inmiddels heeft uitgebreid tot heel Noardeast-Fryslân. “We krijgen nog steeds allerlei donaties en legaten en de revenuen daarvan komen ten goede aan de kwaliteit van zorg”, vertelt Gré van der Goot-Bakker. Onlangs werd er nog een duofiets en een tovertafel geschonken aan het Dokkumer verpleeghuis en op de achtergrond is de stichting nog met tal van zaken bezig. In de Waadwente zijn verder ook sta-op stoelen te vinden met dank aan de stichting en er werd een aantal jaren geleden een nieuwe bus aangeschaft.

Bruikleen
Met het faillissement van zorggroep Pasana in haar achterhoofd, koos de stichting ervoor om de materialen nu in bruikleen te geven. “Zo blijven ze in eigendom van de stichting mocht er iets misgaan”, vertelt Folkertsma. “Naast Sionsberg en de verschillende verpleeghuizen in de regio, richt de stichting zich binnenkort ook op particulieren”. Ook zij kunnen een aanvraag doen bij de stichting wanneer er echte knelpunten zijn, waardoor ze bijvoorbeeld een traplift niet snel kunnen betalen.

Nieuwe dingen
Directeur Monique Birkhoff was erg blij dat de aanvraag van haar stichting werd goedgekeurd. “Om zorg ook dichtbij de mensen thuis te kunnen aanbieden willen wij met meer innovatieve oplossingen komen”. Van stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum (Sionsberg) waar Birkhoff sinds 1 februari directeur is, kan het steunfonds dan ook nog meer aanvragen verwachten.

Deel dit bericht:

Sionsberg ontvangt ZKN-keurmerk

Sionsberg in Dokkum heeft donderdag 20 april 2017 het ZKN- keurmerk ontvangen van ZKN Nederland*. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor medisch specialistische klinieken.  Met het ZKN-keurmerk is de kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg voor patiënten van Sionsberg officieel gewaarborgd.

“Dankzij de inzet van onze medewerkers hebben we het ZKN-keurmerk behaald en daar zijn we hartstikke trots op” aldus Peter Lalkens, Financieel Directeur van de poliklinieken in Sionsberg. De uitreiking van het ZKN-keurmerk is heel belangrijk voor Sionsberg. Lalkens: “Dit keurmerk bevestigd waar Sionsberg voor staat, namelijk kwalitatief goede én veilige zorg, dichtbij huis.”

Het hele zorgproces bewaakt
Onafhankelijk keuringsinstantie Kiwa heeft Sionsberg getoetst op de zware kwaliteitseisen van het ZKN-keurmerk zoals op veiligheid, kwaliteitsbeleid, infectiepreventie en de omgang met noodsituaties. Marijn Lamers, manager Kwaliteit & Veiligheid van ZKN reikte het keurmerk uit aan Peter Lalkens van Sionsberg. Lamers: “Klinieken met het ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling en persoonlijke aandacht voor de patiënt. Het keurmerk bewaakt het hele zorgproces, van diagnose tot het behandelresultaat. Wij zijn verheugd om Sionsberg als ZKN-lid te verwelkomen.”

Deel dit bericht:

Sionsberg breidt mogelijkheden ongeplande zorg uit

Sionsberg
Vanaf 1 juni aanstaande kunnen huisartsen en patiënten veel meer van de Sionsberg in Dokkum gebruik maken dan nu het geval is. Dat was dinsdagavond het belangrijkste nieuws tijdens een informatiebijeenkomst in het restaurant van het voormalige ziekenhuis.  Zeven dagen per week van acht uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds worden huisartsen volwaardig ondersteund en kan er van de röntgen-afdeling en het lab gebruik worden gemaakt. Zondig is er ook een gipsmeester in het ziekenhuis aanwezig. Voor ongeplande acute zorg hoeven patiënten dan niet meer onnodig lang naar bijvoorbeeld het MCL in Leeuwarden, maar kunnen ze terecht in Dokkum. Het gaat dan om bijvoorbeeld sportblessures, valpartijen of benauwdheidsklachten die niet levensbedreigend zijn, maar waarbij wel een diagnose gesteld moet worden.

Brede belangstelling en veel vragen
De informatiebijeenkomst kon wederom op veel belangstelling rekenen. Ruim tweehonderd mensen kwamen op de bijeenkomst af om te horen wat er van de gepresenteerde plannen uit 2016 terecht gekomen was. Financieel directeur Peter Lalkens liet weten dat het aantal patiënten weer op het niveau zit van voor de doorstart. Verder benoemde hij dat de wachttijden erg kort zijn en dat er extra capaciteit komt op het moment dat de wachttijden oplopen. Verder zijn er zes huisartsenbedden gerealiseerd in de Waadwente, waar patiënten kort kunnen verblijven als dat nodig is. “Het is vooral de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk deze kant op komen”, benadrukte Igor Tulevski. Wat hem betreft moet het tempo van de ontwikkeling van Sionsberg ook omhoog. “We zijn veel aan het praten, maar weinig aan het doen. Dat doen we vanavond ook weer”, zei hij.

Betaalbaar
Bert van der Hoek probeerde namens De Friesland zorgverzekeraar tijdens de bijeenkomst uit te leggen waar de vertraging door komt. “De gezondheidszorg is erg ingewikkeld. Willen we Sionsberg kunnen betalen, dan moeten we dat op bepaalde manieren organiseren. Uiteindelijk moeten ook andere zorgverzekeraars meebetalen”, zei hij. “We moeten het wel met zijn allen op zien te brengen”. De bestuurder kreeg van de ongeduldige Tulevski overigens wel de complimenten. “Ik heb diepe bewondering voor de manier waarop Bert zich inzet”, zei de mede-eigenaar van Sionsberg. Hij hekelde alleen wel het beleid dat door De Friesland gevoerd wordt en waardoor er niet nog meer zorg in Dokkum mogelijk is. Die vragen kwamen ook vooral uit het publiek: wanneer er mogelijk nieuwe afdelingen, specialismen en meer handen aan het bed bijkomen. Zowel De Friesland zorgverzekeraar als de eigenaren van de Sionsberg zijn daarin nog erg voorzichtig. Vanaf 1 juni wordt weer een voorzichtig eerste stapje gemaakt. In oktober van dit jaar vindt opnieuw een bijeenkomst plaats om de stand van zaken weer toe te lichten.

Lees ook:
‘De Sionsberg wordt een pareltje’

Deel dit bericht:

Restaurant Sionsberg wordt: De zuster van Haagens


Vanaf 1 mei aanstaande wordt het huidige restaurant in de Sionsberg in Dokkum omgedoopt tot: ‘De Zuster (van Haagens)’. Onderneemster Anna Smits uit Dokkum – ook eigenaar van Haagens in de historische binnenstad van Dokkum – huurt het restaurant de komende vijf jaar van De Friesland zorgverzekeraar en gaat vol energie aan de slag om er een succes van te maken. Bedrijfsleider Mirjam Smits-Blom en Mathilda Broekstra gaan aan de slag en worden onder andere het vaste gezicht van het restaurant.

Buurthuis van Dokkum
“Het moet hier weer lekker vol komen te zitten. Niet alleen met patiënten en personeel, maar ook met klanten die niet beslist in de Sionsberg hoeven te zijn”, vertelt Smits. Het restaurant wordt daarom aangepast met onder andere een stamtafel, nieuwe belettering en andere zaken om het er gezelliger te maken. Verrassend Mooi uit Dokkum verzorgt het ontwerp. Daarnaast worden er in de toekomst ook van allerlei activiteiten georganiseerd, met name voor ouderen. In de Zuster is iedereen welkom, van patiënt van het ziekenhuis tot en met zakelijke gasten die bijvoorbeeld een vergaderruimte willen huren. Het restaurant is aanvankelijk eerst open tijdens de openingstijden van de Sionsberg.

Assortiment van Haagens
Het bestaande assortiment van het restaurant wordt uitgebreid met bijna alle producten die bij Haagens in de binnenstad te krijgen zijn, waaronder het befaamde broodje gezond. Het nu nog kale winkeltje in het restaurant wordt weer gevuld, met onder andere de cadeaupakketten die bij Haagens verkrijgbaar zijn. Verder zijn bijna alle koude broodjes, de huisgemaakte salades en tal van andere producten van Haagens bij de Zuster verkrijgbaar. Ook catering is bijvoorbeeld bij de Zuster te bestellen en het restaurant is te huur voor bijvoorbeeld familiefeesten. Het personeel van Haagens zal ook zo nu en dan bij de Zuster komen werken, zodat dezelfde gezichten op beide plekken te zien zijn. “Mensen hebben heel hard gewerkt om van de Sionsberg weer een succes te maken. Wij hopen dat met de Zuster ook te kunnen doen”, zegt een gemotiveerde Broekstra.

Deel dit bericht:

Restaurant bij Sionsberg weer geopend

sionsberg_restaurant
Het restaurant bij de Sionsberg is sinds vandaag – maandag 2 januari – weer geopend. De Friesland Zorgverzekeraar is tot nader order exploitant van het restaurant, dat op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend is voor bijvoorbeeld een kop koffie, kopje soep of een ontbijt. Het deel van de Sionsberg werd gesloten na het vertrek van ouderenzorgorganisatie ZuidOostZorg uit het gebouw. De zorgverzekeraar kondigde de heropening van het restaurant al aan en voegt nu ook de daad bij het woord.

Onrust onterecht
Enkele weken na het vertrek van Zuidoostzorg, blijkt de door de ouderenzorgorganisatie gecreëerde onrust onterecht. De overige twee eigenaren van de Sionsberg: DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland (CCN) hebben een contract voor drie jaar met De Friesland zorgverzekeraar en de polikliniek draait dusdanig goed dat er ook gesproken wordt over uitbreidingsmogelijkheden. De Sionsberg kende het afgelopen jaar ongeveer 100.000 patiëntbezoeken en heeft een database met 200.000 patiënten. De partijen die nu betrokken zijn bij de Sionsberg spraken enkele weken terug ook het vertrouwen in elkaar uit.

Toekomst
Na de jaarwisseling hoopt De Friesland zorgverzekeraar samen met de eigenaren van de polikliniek een nieuwe bestuur te hebben voor transmuraal centrum Sionsberg. “Nieuwe mensen kunnen het opnieuw neerzetten en dan ontstaat er toch een frisse doorstart”. Naast het leveren van zinnige en zuinige zorg en geen wachttijden, wordt er ook door de artsen ingezet op innovatie met lef. In de toekomst wil het medisch platform toe naar een zenuwcentrum in de Sionsberg waar patiënten in de gaten gehouden worden die thuis zelf metingen kunnen verrichten. Artsen kunnen zo wel continu monitoren, terwijl de zorgkosten omlaag kunnen

Lees ook:
‘De Sionsberg wordt een pareltje’
Sionsberg verder zonder Sûnenz en ‘dure restaurant’

Deel dit bericht:

‘De Sionsberg wordt een pareltje’

2016informatiebijeenkomstsionsberg
“De Sionsberg wordt een pareltje”, zei cardioloog en oprichter van Cardiologie Centra Nederland Igor Tulevski donderdagavond aan het begin van een informatiebijeenkomst over de zorg in Noordoost Friesland. De plannen van de medische staf om het voormalige ziekenhuis in Dokkum weer uit te breiden zijn er. “Daar gaan we met zijn allen heel hard aan werken”, aldus Tulevski. De komende drie tot vier maanden moet blijken of met name zorgverzekeraar De Friesland de daad ook bij het woord voegt en serieus naar de uitbreidingsmogelijkheden gaat kijken. Dan wordt ook opnieuw een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Zenuwcentrum
De Sionsberg kende het afgelopen jaar ongeveer 100.000 patiëntbezoeken en heeft een database met 200.000 patiënten. “Sionsberg is dus niet alleen voor de zorg nodig, het is ook voor de economie nodig”, aldus de cardioloog. Er is nu al een eigen geavanceerd informatiesysteem.Igor Tulevski begon de avond en nam de aanwezigen mee de toekomst in. Naast het leveren van zinnige en zuinige zorg en geen wachttijden, wordt er ook ingezet op innovatie met lef. In de toekomst wil het medisch platform toe naar een zenuwcentrum in de Sionsberg waar patiënten in de gaten gehouden worden die thuis zelf metingen kunnen verrichten. Artsen kunnen zo wel continu monitoren, terwijl de zorgkosten omlaag kunnen: 40% van de zorgkosten worden namelijk gemaakt door chronisch zieken.

Spannend
De avond in theater Sense in Dokkum was voor Bert van der Hoek van De Friesland zorgverzekeraar een spannende. Hij hoopte op een omslag in Dokkum en wilde oprecht betrokken zijn. “Ik hoop dat als we hier volgend jaar weer staan dat het vertrouwen hersteld is”, aldus van der Hoek. Huisarts Dave van den Bremer gaf direct daarna een duidelijk boodschap af richting de zorgverzekeraar. “Er is vooral over en namens de huisartsen gesproken en niet met”, aldus van den Bremer. Namens de negentien huisartsen sprak hij daarnaast de wens uit om laagcomplexe zorg in de Sionsberg terug te zien.

Toekomstplannen
Ook Jan Leendert Brouwer ziet de laagcomplexe acute zorg het liefst snel weer terug in de Sionsberg. Hij denkt dat aan patiënten met hartritmestoornissen of botbreuken die prima in Dokkum geholpen kunnen worden. “Iemand met een gescheurde aorta zullen we natuurlijk zo snel mogelijk doorverwijzen”, aldus Brouwer. Ook Gerus Conalissen van actiegroep Red de Sionsberg zat op diezelfde lijn. “Laat huisartsen en medisch specialisten het zoveel mogelijk regelen”. Voor de actiegroep is het regioplan dat in 2015 voor de Sionsberg gemaakt werd nog steeds het uitgangspunt.

Vertrouwen en vooruitkijken

Na de uitgebreide vragenronde, bleek dat de aanwezige partijen donderdagavond in ieder geval vertrouwen hadden in elkaar. “Het was eerder onmogelijk om met de zorgverzekeraar te spreken”, aldus Tulevski. “Door het besluit van De Friesland komen de juiste dingen weer op de agenda”. Ook de andere deelnemers spraken het vertrouwen in elkaar uit. “Uitzonderlijk en bijzonder”, waren de woorden van Brouwer. “We hopen nu meer rust te krijgen om te zorgen voor goede zorg”, sprak Tulevski. Toch spraken veel leden van de actiegroep achteraf nog wel veel over: ‘eerst zien dan geloven’.

2016informatiebijeenkomstsionsberg1

2016informatiebijeenkomstsionsberg2

2016informatiebijeenkomstsionsberg3

2016informatiebijeenkomstsionsberg4

2016informatiebijeenkomstsionsberg5

2016informatiebijeenkomstsionsberg6

2016informatiebijeenkomstsionsberg7

2016informatiebijeenkomstsionsberg8

2016informatiebijeenkomstsionsberg9

2016informatiebijeenkomstsionsberg91

Deel dit bericht:

Sionsberg verder zonder Sûnenz en ‘dure restaurant’

2016sionsbergsunenz
De Sionsberg in Dokkum gaat vanaf 24 december verder zonder het in de volksmond ‘dure restaurant’ en bijbehorende diensten, dat ook bekend als Sûnenz. Ouderenzorgorganisatie ZuidOostZorg vertrekt uit het gebouw en laat in Dokkum het voor tonnen verbouwde restaurant achter.  Toch verandert er weinig in de nieuwe Sionsberg en is veel van de door de ouderenzorgorganisatie gecreëerde onrust onterecht. De overige twee eigenaren van de Sionsberg: DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland (CCN) hebben een contract voor drie jaar met De Friesland zorgverzekeraar en de polikliniek draait dusdanig goed dat er ook gesproken wordt over uitbreidingsmogelijkheden.

De Friesland beëindigd ruzie
Wat in 2015 begon als redding voor de Sionsberg, blijkt ruim anderhalf jaar later te zijn geëindigd in een ruzie die zich voornamelijk achter gesloten deuren afspeelde. Zorgverzekeraar De Friesland greep in oktober van dit jaar in en even leek het erop dat de partijen de impasse gezamenlijk een eenduidig naar buiten zouden brengen. “We waren nog bezig met een afrondende tekst waarin we ons alle drie konden vinden”, zegt bestuursvoorzitter Bert van der Hoek. “Het is erg jammer dat ze nu buiten ons om de pers hebben opgezocht. De ouderenzorgorganisatie regelde een interview in de Leeuwarder Courant en stuurde vervolgens twee persberichten uit waarin de organisatie met name de zorgverzekeraar beschuldigd en stelt dat er ‘een eenzijdig contract is afgesloten met DC Klinieken en CCN’. Die beschuldiging is flinderdun. “We kennen we de inhoud van dat contract niet”, laat een woordvoerder tegelijkertijd ook weten.

Geen reden tot onrust
Direct na het ‘nieuws’ van Zuidoostzorg werden er aan de balie van de Sionsberg vragen gesteld door patiënten, laat een woordvoerder van de Sionsberg weten. In Dokkum werken na het faillissement nu weer zo’n 110 mensen. “Onrust is niet nodig”, laat Yteke van Dijk van de Sionsberg weten. Concreet betekent dat, dat er voor patiënten van Sionsberg niks verandert. “Ook in 2017 kunnen de mensen uit Noordoost Friesland en daarbuiten gewoon terecht bij hun arts in Sionsberg.” Dokter Igor Tulevski die in de Sionsberg werkt betreurt het dat de stekker uit Sûnenz wordt getrokken. “Maar wij garanderen dat wij, in nauwe samenwerking met de huisartsen, de anderhalvelijnszorg in Noordoost Friesland gestalte gaan geven, in een vernieuwend zorgconcept.” Cardiologie Centra Nederland en DC Klinieken hebben half oktober een akkoord gesloten met De Friesland Zorgverzekeraar over de inkoop van poliklinische zorg in Sionsberg in Dokkum en die is daarmee voor de komende drie jaar gegarandeerd.

Duur restaurant
De bestuursvoorzitter hield zich niet bezig met de huisvesting van Sûnenz, maar keek kort geleden in Dokkum zijn ogen uit naar wat er in opdracht van Zuidoostzorg werd geïnvesteerd. “En ik weet nu ook wat het gekost heeft”, laat hij weten. Exacte bedragen wil van der Hoek niet noemen. “Ik heb wel het gevoel dat we als zorgverzekeraar nu dubbel moeten betalen, zegt van der Hoek. De Friesland keert Zuidoostzorg nog een bedrag uit voor de realisatie van het anderhalvelijnscentrum in Dokkum. De werknemers van Sûnenz hebben een contract bij ZuidOostZorg. Deze contracten zullen worden gerespecteerd en er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Toch is er wel een kans dat het restaurant en verbouwde deel eerst leeg komt te staan, laat een medewerker van de Sionsberg weten. De Friesland neemt het mee in de gesprekken die de komende tijd volgen

Toekomst
“Wat goed is in Dokkum, moeten we vooral ook in Dokkum houden”, laat van der Hoek weten met het oog op de toekomst. “We moeten wel reëel blijven in onze wensen. Een 24uurs spoedzorg die 7 dagen per week wordt bemand is dat niet”, laat hij weten. Datzelfde geldt voor zaken rondom verloskunde. “Daar worden door de inspectie hoge eisen aan gesteld”. Ook voor bepaalde specialismen is een bepaalde omvang nodig die in Dokkum niet gehaald wordt. Naast de twaalf specialismen die wel in Dokkum mogelijk zijn, wordt er ook ingezet op het voor- en nazorgtraject. Wat de zorgverzekeraar betreft zijn klinische bedden in Dokkum geen optie, maar passen huisartsenbedden wel in een Sionsberg van de toekomst, met name voor kwetsbare ouderen . Na de jaarwisseling hoopt De Friesland samen met de eigenaren van de polikliniek een nieuwe bestuur te hebben voor transmuraal centrum Sionsberg. “Nieuwe mensen kunnen het opnieuw neerzetten en dan ontstaat er toch een frisse doorstart”.

Bijlagen
1. 20161129-persbericht-consortium
2. 20161129-persbericht-zuidoostzorg-vertrekt-uit-sionsberg
3. persbericht-situatie-zorg-noordoost-friesland-duidelijk

2016sunenz

Deel dit bericht:

Gemeenten mengen zich ook in conflict Sionsberg

sionsberg2
De gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Ferwerderadiel vinden het onacceptabel dat De Friesland Zorgverzekeraar de gesprekken met de huidige eigenaren frustreert door het ontbinden van de huidige contracten per 1 januari 2017. Dat laten de vier gemeenten via een opiniestuk weten aan de regionale media. “Deze ontbinding moet per direct ongedaan worden gemaakt, dan wel worden opgeschort”, stellen ze in het stuk. De zorgverzekeraar – onderdeel van Achmea – trekt zich van de oproep van de gemeenten niets aan, zo laat een woordvoerder weten.

Nadat De Friesland Zorgverzekeraar eenzijdig de contracten met de drie eigenaren van Sionsberg 2.0 opzegde, riepen de gemeente Dongeradeel, Zorgbelang Fryslân en de provincie gezamenlijk de zorgverzekeraar, de drie eigenaren en de huisartsen op tot een traject van mediation. “We roepen De Friesland Zorgverzekeraar opnieuw op om, naast alle gesprekken die nu gaande zijn met de betrokkenen, nu vooral ook de inwoners van Noordoost Friesland duidelijk te informeren en goed naar hen te luisteren. Ons dringende verzoek aan de zorgverzekeraar is om binnen twee weken een publieke bijeenkomst te realiseren voor alle vertegenwoordigers van onze inwoners in de regio”, laten de vier gemeenten weten.

De gemeenten willen antwoord op de onderstaande vragen:

  • Welke zaken van het Regioplan, mede opgesteld door inwoners, zijn in de huidige situatie door de Stichting Sionsberg 2.0 gerealiseerd en welke niet? Oftewel: wat is door de zorgverzekeraar ingekocht en welke zaken worden momenteel wel of niet geleverd en door welke partij?
  • Wat zijn de redenen dat het huidige contract met de drie eigenaren is opgezegd? We vinden het anno 2016 onbegrijpelijk dat een vijfjarig contract eenzijdig wordt opgezegd door de zorgverzekeraar zonder feitelijke onderbouwing. Cliënten en inspectie zijn namelijk tevreden over de kwaliteit van de huidige zorgverlening. Bovendien zijn er elders wachtlijsten.
  • Wat is de visie van De Friesland Zorgverzekeraar op het anderhalve lijnscentrum voor onze regio en hoe verhoudt deze zich tot het Regioplan? Het Regioplan omschrijft redelijke en basale wensen voor passende zorg dichtbij. Wij zien het Regioplan nog steeds als de basis voor het zorgaanbod in onze regio. Op basis van dit regioplan zijn de contracten voor vijf jaar gesloten.

Anderhalf jaar na de doorstart en enkele maanden na de officiële opening zorgt de zorgverzekeraar voor veel onrust door het vijfjarige contract met het Dokkumer zorgcentrum te willen verbreken. Een ‘bestuurlijk verschil van inzicht’ zorgt er voor dat het geduld van De Friesland Zorgverzekeraar met de Sionsberg alweer op is. En hoewel de samenwerking tussen de huisartsen en specialisten en de samenwerking tussen de specialisten onderling uitstekend is, is de officiële lezing van de zorgverzekeraar dat het gebrek aan samenwerking reden is voor het mogelijk terugtrekken van de monopolist.

Lees ook:
Volop acties voor ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum
Sionsberg blijft open, ook zonder De Friesland
Geduld van De Friesland met Sionsberg alweer op

Deel dit bericht:

Volop acties voor Sionsberg in Dokkum en Den Haag

2016volopactiessionsberg
In de publiekshal van de Sionsberg in Dokkum ging vrijdagmiddag de publieksactie van actiegroep ‘Red de Sionsberg’ onder grote mediabelangstelling van start. Het is een van de acties die op gang kwam nadat zorgverzekeraar De Friesland – Achmea vorige week aangaf het contract met de Sionsberg te willen verbreken. Diverse landelijke politieke partijen mengen zich in de zaak en ook Loek de Winter liet vrijdagmiddag van zich horen. “We gaan brieven schrijven naar iedereen die er over gaat. We gaan procedures starten bij iedereen die er over gaat. Dit is mij in 25 jaar ondernemerschap nog nooit gebeurd”, sprak de Winter via Skype.

Stickers
De publieksactie van de actiegroep bestond uit het uitdelen van stickers met daarop ‘I Love Sionsberg’. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan wethouders Pieter Braaksma en Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel en Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel. Zorgverzekeraar De Friesland en Zuidoostzorg hadden zich net voor de actie afgemeld en kregen de stickers daarom per post opgestuurd. “Er worden spaken in de wielen gestoken”, sprak Gerus Cornelissen van de actiegroep. “We zijn nog lang niet waar we naar toe willen groeien met Sionsberg”. Hij doelde daarmee onder andere op het terugkeren van de spoedzorg naar Dokkum.

Politiek
Zowel de landelijke PvdA als de SP hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de mogelijke contractbreuk van zorgverzekeraar De Friesland. Op provinciaal niveau roept de FNP verantwoordelijk gedeputeerde Schrier op om nog voor het geplande gesprek tussen De Friesland en de Sionsberg in actie te komen. De partij stelde daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. De actiegroep deelde de stickers uit op de jaarmarkt in Dokkum en kreeg daar volop steun.

Trendbreuk De Friesland – Achmea
Via een Skype-verbinding liet zorgondernemer Loek de Winter van zich horen tijdens het persmoment. Hij was zeer verbolgen over de houding van De Friesland zorgverzekeraar. Die is met name veranderd sinds de nieuwe bestuursvoorzitter Bert van der Hoek is aangetreden. “Sindsdien is er een heel duidelijk trendbreuk zichtbaar”, liet De Winter weten. In vier etappes is de Sionsberg steeds verder uitgeknepen. Over de zogeheten ‘rode dots’ is tientallen keren overleg geweest. Dit zijn laagcomplexe operaties die prima in Dokkum gedaan kunnen worden. Over Zuidoostzorg was de Winter wel positief. “Over het Sûnenz-concept ben ik erg enthousiast. Dit past prima naast de Sionsberg”.

Deur niet op slot
In tegenstelling tot het faillissement, kan de deur in Dokkum dit keer ook niet zo makkelijk op slot. De gebouwen zijn door de Winter gekocht en de ondernemer stak – net als zorgverzekeraar De Friesland – miljoenen in Dokkum. Dat wordt geen volwaardig ziekenhuis, maar wel haalbaar is een breed pallet aan medische functies. De Winter besloot zijn verhaal richting de zorgverzekeraar wel positief af. “We zullen ons uiterste best doen om er met De Friesland uit te komen”, aldus de zorgondernemer. “Met stroop bereik je immers meer dan met azijn”.

Sionsberg blijft open
De actiegroep liet – net als stafvoorzitter Jan Leendert Brouwer – nogmaals weten dat Sionsberg ook na 1 januari 2017 gewoon open blijft. Mocht de zorgverzekeraar het contract beëindigen, dan heeft dat niet direct gevolgen. Artikel 13 (dat zorgverzekeraars verplicht om niet-gecontracteerde aanbieders grotendeels te vergoeden, red.) staat immers nog in de wet. Op 12 september gaan alle partijen met elkaar in overleg.

Lees ook:
Sionsberg blijft open, ook zonder De Friesland
Geduld van De Friesland met Sionsberg alweer op

2016volopactiessionsberg1

2016volopactiessionsberg2

2016volopactiessionsberg3

2016volopactiessionsberg4

2016volopactiessionsberg5

2016volopactiessionsberg6

2016volopactiessionsberg7

2016volopactiessionsberg8

2016volopactiessionsberg9

Deel dit bericht:

Sionsberg blijft open, ook zonder De Friesland

2016sionsbergblijftopen
De Sionsberg in Dokkum blijft gewoon open, ook na 1 januari 2017 en ook nu De Friesland zorgverzekeraar heeft aangekondigd geen zorg voor 2017 in te willen kopen. Dat was maandagavond de belangrijkste boodschap van financieel directeur Peter Lalkens van de Sionsberg. “De verzekeraar is verplicht om ook de zorg die na 2017 geleverd wordt te vergoeden”, aldus de strijdbare Lalkens. Het is wel mogelijk dat Zuidoostzorg, een van de partijen binnen de nieuwe Sionsberg afhaakt.

Voor de bevolking verandert niets
Op de tweede etage van de Sionsberg werd maandagavond een spoedberaad gehouden tussen verschillende partijen. Onder andere de gemeente Dongeradeel, ondernemers, kerken, politici, actiegroep Red de Sionsberg en andere belanghebbenden waren daarbij aanwezig. Maandagmiddag eerder werd een al een medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Hoewel financieel directeur Lalkens ook erg verbijsterd was over het besluit van De Friesland, benadrukte hij na het overleg dat de patiënten vooral naar Dokkum moeten blijven komen. “We zijn wel bang dat het vertrouwen wordt geschaad. Het gaat juist heel goed”, aldus Lalkens. Misschien wel te goed, werd door anderen geconcludeerd.

Anderhalvelijnszorg
De Sionsberg was een van de eerste ziekenhuizen van Nederland waar de anderhalvelijnszorg werd gedaan. “We begrijpen de boodschap van De Friesland over de samenwerking dan ook niet”, zegt Lalkens. Anderhalvelijnszorg is een vorm van samenwerking in de eerste lijn waardoor minder mensen hoeven worden verwezen naar een ziekenhuis. Binnen de stichting Sionsberg 2.0 was Zuidoostzorg verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van dit onderdeel. Dat is niet van de grond gekomen. De zorgaanbieder heeft zelf dezelfde lezing als De Friesland zorgverzekeraar en verwijst in een persbericht ook naar de ‘moeizame’ samenwerking.

Gemeente denkt na over stappen
Wethouder Pytsje de Graaf was ook aanwezig maandagavond. Zij noemde het eveneens een ‘hele slechte zaak dat De Friesland hier toe over gaat’. Ze werd afgelopen vrijdagavond van het besluit op de hoogte gebracht en sindsdien beraadt ze zich op stappen. Dongeradeel heeft onder andere nog een collectieve zorgverzekering voor minima bij De Friesland. Daarmee stoppen is voor Dongeradeel zeker een optie, liet De Graaf weten. Voor Dongeradeel blijft vooral continue zorg en de werkgelegenheid in Dokkum van groot belang.

Actiegroep uit slaapstand
De actiegroep ‘Red de Sionsberg’ gaf de aanzet tot de bijeenkomst van maandagavond. Omdat het met de Sionsberg weer beter ging, had de actiegroep zichzelf in de slaapstand gezet. Maandagavond werden er alweer Kamervragen voorbereid. “Omdat we altijd het gevoel hadden dat we het in de gaten moesten houden”, aldus Anke Bijlsma van de actiegroep op de vraag of de actiegroep zichzelf niet had opgeheven. En hoewel de Sionsberg gewoon open blijft, is er ook nog wat te wensen over. Het terughalen van de spoedzorg naar Dokkum bijvoorbeeld. Daar wordt ook al anderhalf jaar aan gewerkt, maar dit hangt ook van een groot deel van de grootste Friese zorgverzekeraar af.

Deel dit bericht:

Geduld van De Friesland met Sionsberg alweer op

sionsberg3
De zorg is prima, de patiëntenaantallen nemen toe en voor steeds meer zorg kan men in Dokkum terecht. Toch zorgt De Friesland Zorgverzekeraar slechts anderhalf jaar na de doorstart en enkele maanden na de officiële opening voor veel onrust door het vijfjarige contract met het Dokkumer zorgcentrum te willen verbreken. Een ‘bestuurlijk verschil van inzicht’ zorgt er voor dat het geduld van De Friesland Zorgverzekeraar met de Sionsberg alweer op is. En hoewel de samenwerking tussen de huisartsen en specialisten en de samenwerking tussen de specialisten onderling uitstekend is, is de officiële lezing van de zorgverzekeraar dat het gebrek aan samenwerking reden is voor het mogelijk terugtrekken van de monopolist.

Geheime brief
Begin januari van dit jaar – nog voor de officiële opening – werd volgens De Friesland al duidelijk dat de samenwerking moeizaam verliep. In een persbericht zegt De Friesland: “Naast de moeizame samenwerking worden ook de in de vijfjarige overeenkomst tussen Sionsberg 2.0 en De Friesland gemaakte afspraken over het zorgaanbod niet goed nagekomen”, maar welke afspraken dat precies zijn kan de verzekeraar niet zeggen. Na maanden stilte, kwamen de bestuurders begin juni weer in beweging.  Er kwam een brief waarin De Friesland zijn zorgen heeft geuit bij de partijen van Sionsberg 2.0. Eind juni kwam er een brief waarin De Friesland naar eigen zeggen heeft gevraagd binnen een maand met concrete verbeterplannen te komen. Wat er in die brief staat is niet te controleren, de brief bevat volgens De Friesland bedrijfsgevoelige informatie en blijft daarom geheim.

Uitknijpen
De medewerkers en directie van de Sionsberg  betichten de zorgverzekeraar van een heel ander doel. “Het afdwingen van een contractaanpassing met als doel kostenreductie en als gevolg een verdere versobering van het zorgaanbod in Sionsberg”, zit achter de opmerkelijke actie van de zorgverzekeraar. Volgens de Friesland zijn er veel goede ontwikkelingen in Dokkum. Toch constateert De Friesland ook dat er vaak geen goede samenhang in de zorg is. “Het zorgconcept, dat in januari 2015 is ingekocht bij Sionsberg 2.0, is na anderhalf jaar hard werken nog niet wat het zou moeten zijn”, stelt de Friesland. Voorbeelden kan de verzekeraar niet noemen. “Naast de moeizame samenwerking worden ook de in de vijfjarige overeenkomst tussen Sionsberg 2.0 en De Friesland gemaakte afspraken over het zorgaanbod niet goed nagekomen”. Een toelichting van die zin uit het persbericht komtn niet verder dan ‘De deelnemende partijen hebben eind 2014 zelf een plan ingediend waarin ze met een geïntegreerd zorgconcept komen, zo hebben wij dat ook ingekocht.  Maar de zorg is niet geïntegreerd, de partijen werken niet samen’.

Spoedberaad
De Friesland gaat “met zorgpartijen in gesprek hoe het anderhalvelijnscentrum met poliklinische zorg alsnog vorm kan krijgen, rekening houdend met de huidige en toekomstige zorgvraag en de wensen van de bevolking zoals afgesproken op de Sionsbergdag in januari 2015.” De raad van bestuur heeft recentelijk in gesprekken het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel en actiegroep Red de Sionsberg op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in Dokkum en de zorgen die De Friesland heeft. Toch lijkt de situatie opnieuw te escaleren. Vanavond vindt in de Sionsberg een spoedberaad plaats van diverse partijen en belanghebbenden. Uit onderzoek blijkt dat een anderhalvelijnscentrum, aangevuld met poliklinische zorg, wel toekomstbestendig is. Ondanks een contract van vijf jaar, lijkt het zorgaanbod in Dokkum nog steeds vooral af te hangen van de houding van De Friesland zorgverzekeraar.

Deel dit bericht: