PrinsfabriekDe hekken voor de Prinsfabriek in Dokkum zijn verwijderd zodat het gebouw beter zichtbaar is en het er steeds meer lijkt op een openbaar gebied. Tegelijk wordt aan de Noordwestkant van het pand hard gewerkt aan het renoveren van het oudste gedeelte van de fabriek. Dit is het gedeelte waar Pier Prins in 1946 begon op de voor hem nieuwe locatie. Nu wordt hier gewerkt aan het realiseren van meerdere commerciële ruimtes. “Het eindplaatje weten we nog niet, maar dat het gebouw aan de voorkant blijft staan is wel zeker”, vertelt eigenaar Klaas Lourens van De Prinsfabriek. Deze wordt zoveel mogelijk weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Sinds 2016
Voor Lourens begon het project in Dokkum ruim vijf jaar geleden. Hij kreeg toen samen met een zakenpartner de kans om de gebouwen en het terrein aan de Rondweg-West in Dokkum te kopen van de NOM. Inmiddels zijn er tal van bedrijven in de voormalige fabriek gevestigd en wordt de renovatie van het gebouw stukje bij beetje opgepakt. Veel gevels zijn inmiddels verbeterd en de buitenkant wordt zoveel als mogelijk in oorspronkelijke staat gebracht. De overheaddeur aan de voorkant wordt nog naar de zijkant verplaatst, zodat aan de voorkant echt alleen nog maar het parkeren zichtbaar is.


Karakteristiek
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente samen met de eigenaar en deskundigen een aantal Nije Pleats bijeenkomsten georganiseerd. De uitkomst daarvan was een schetsplan waarin verschillende deelgebieden binnen de Prinslocatie op elkaar moeten zijn afgestemd. Uitgangspunt is dat het terrein openbaar toegankelijk wordt en dat de bestaande fabriek en het verzinkerijgebouw een nieuwe invulling krijgen. Daarmee wordt het “industrieel erfgoed” behouden. In het nieuwe bestemmingsplan dat geldt voor heel Dokkum zijn deze gebouwen inmiddels aangemerkt als karakteristiek. “Het is nu een overgangsgebied, met een mix van oud en nieuw”, beaamt Lourens. Daarbij kijken we bijvoorbeeld ook naar de oude DRU-fabriek in Ulft. (link: Oude IJsselstreek – DRU fabriek in Ulft – Maak Gelderland mooier).

Vijfjarenplan
De ontwikkeling van het hele terrein is een plan voor de lange termijn legt Lourens uit. “Het gebouw moet dienen aan een groter plan. Het idee is om echt een mix van functies te realiseren”, vertelt de ondernemer, die zijn roots in de Wâlden heeft en in Dokkum naar school ging. Daarin past ook het wonen aan de Ee, zoals de gemeente dat ook in haar woonvisie omschreven heeft. Klaas Lourens: “Zelf schat ik in dat het over een jaar of vijf tot een totale herontwikkeling komt”. Bouwgroep Dijkstra Draisma is nu in elk geval druk bezig om het oudste gedeelte van het pand op te knappen. In dit gedeelte komt eind dit jaar opnieuw de Prins Group te zitten, die voor een deel weer terugverhuist naar het oude stekje.

Pier Prins
Het succesverhaal van Prins Dokkum begon ooit in 1940. De Dokkumer Pier Prins richt op dat moment zijn bedrijf op. In een boerderij huurt hij een bedrijfspand, waar hij landbouwwerktuigen gaat ontwikkelen. Zijn huur betaalde Prins door bij een boer tijdens melkerstijd te assisteren. De eerste stalen constructies van het kersverse bedrijf vonden hun weg naar de wegenbouw: vangrails en andere systemen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Prins Group is inmiddels gevestigd in Kwintsheul, nabij Den Haag en realiseert wereldwijd complete kasprojecten met bijbehorende installaties.

Geschiedenis herhaalt zich
En ook op een ander vlak herhaalt de geschiedenis zich. Pier Prins was aan het eind van zijn leven bezig met de ontwikkeling van prefab woningen, gebaseerd op de kassenbouw. Dat maakt de cirkel rond. Lourens is algemeen directeur bij Qomplex, een van de huurders van de Prins Fabriek. Hier worden door de ruim 65 medewerkers units gebouw die gebruikt worden als woningen, recreatiewoningen, tijdelijke units en tiny houses. Voor een groot gedeelte in de fabriek gebouwd, zodat er heel snel iets gerealiseerd kan worden.

In het Prinsgebouw is nog volop ruimte voor ontwikkeling. Starters en bedrijven die op zoek zijn naar bedrijfsruimte kunnen zich melden via: info@deprinsfabriek.nl.