Op dinsdagavond 18 juni aanstaande kwam de heer Freek van der Lugt van de stichting Dorpsmolens Ternaard in Dokkum in het energiecafé vertellen over de plannen van deze stichting. Enkele tientallen belangstellenden kwamen naar het Prins-gebouw aan de Rondweg om zijn verhaal te beluisteren. Het was de eerste presentatie in het energiecafé.

Dorpsmolens
In Ternaard wordt inmiddels gewerkt aan het opwaarderen van de bestaande dorpsmolens. De winst uit de vijf dorpswindmolens kwam jarenlang ten goede aan de hele dorpsgemeenschap. Jaarlijks konden daardoor tienduizenden euro’s geïnvesteerd worden in energiebesparing, sociale projecten en verbeteringen van de leefomgeving. De laatste jaren is dat niet meer mogelijk. In oktober van dit jaar wordt daarom de eerste nieuwe vervangende molen geplaatst. Het gaat om een tweedehands molen uit Zeewolde, die geheel wordt gerenoveerd. Een investering van €538.000,-, die deels door het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy van de provincie Fryslân en deel door crowdfunding wordt betaald. De stichting heeft in de afgelopen jaren zelf ook gespaard voor de vervanging.


Crowdfunding
De nieuwe molen met heeft een jaarlijkse opbrengst die 14 keer zo groot is als de te vervangen molen. “Als je gebruik kunt maken van gratis brandstof, dan moet je dat natuurlijk doen”, zei van der Lugt. De stroom die wordt opgewekt staat gelijk aan die van 8000 zonnepanelen.  De eerste ronde crowdfunding is reeds gerealiseerd, met name in Ternaard en directe omgeving. Voor het tweede deel dat bestemd is voor de overige vier windmolens wordt in de komende maanden gestart. Er wordt gewerkt met obligaties van €250,- en een rente van 3,5%. Via stdomoter@gmail.com is meer informatie en een inschrijfformulier op te vragen.