De gemeente Noardeast-Fryslân verlengt de regeling Tijdelijke terrasuitbreiding tot eind 2021. “Onze horecaondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Met de mogelijkheden voor een groter terras komen we de ondernemers tegemoet. Onze gemeente wil ruimte bieden aan ondernemerschap en creativiteit”, aldus wethouder Jelle Boerema.

Ondernemers die in 2020 al een toestemming gekregen voor tijdelijke terrasuitbreiding, krijgen automatisch een verlenging tot en met 31 december 2021. Voorwaarde is wel dat het terras op dezelfde wijze wordt uitgebreid zoals deze destijds is verleend. Ook moet de omgeving toegankelijk blijven voor o.a. hulpdiensten en mindervaliden en moet draagvlak zijn bij directe buren en betrokkenen. Alle spelregels zijn hier te vinden.