Momenteel wordt in het stadhuis gewerkt aan de plaatsing van een bijzondere schoorsteenmantel en bedstedenwand afkomstig uit Paleis het Loo in Apeldoorn. Vanwege een grondige verbouwing van het paleis is het interieur uit de directiekamer overbodig geworden en heeft de Historische Vereniging Noordoost-Friesland er voor gezorgd dat alles terugkomt naar Dokkum.

Johannes Fockema en Johannes Laases Hardenberg
Al in 2013 werd in nummer 109 van De Sneuper, het clubblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, aandacht besteed aan het bijzondere interieur van Paleis het Loo. In het artikel “Rococo uit Dokkum op Paleis het Loo” vertelde wijlen Sytse ten Hoeve dat de schoorsteenmantel en de bedstedenwand afkomstig zijn uit het pand aan de Kleine Breedstraat 12, het vroegere Postkantoor. Het rijk kocht het pand in 1879 van Johannes Fockema, die een vermogend koopman en tevens Dokkumer burgemeester was. De schoorsteenmantel en de bedstedenwand zijn bijzonder vanwege de stijl en het rijke houtsnijwerk in de stijl van de rococo oftewel de Lodewijk XV-stijl. Kenners vermoeden dat het werk is van de steen- en beeldhouwer Johannes Laases Hardenberg, die onder andere het beeldhouwwerk aan de Dokkumer Waag leverde.


Paleis het Loo
Tijdens de verbouwing van herenhuis naar Postkantoor liet rijksbouwmeester Cornelis Hendrik Peters het interieur verwijderen en later overplaatsen naar Paleis het Loo. Nu de schoorsteenmantel en de bedstedenwand daar ook overbodig zijn geworden, heeft Hans Zijlstra van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland er dankzij zijn contacten met hoofdconservator van Paleis het Loo Johan de Haan voor gezorgd dat het interieur terugkomt naar Dokkum. De komende maand wordt het interieur ingebouwd in de fractiekamer van het oude stadhuis. Op deze manier kan het historisch karakter van deze kamer weer worden teruggebracht.

Op 7 november verzorgt Johan de Haan voor stichting Oud Dockum een lezing over Dokkumer interieurs. De Haan is hoofdconservator van Museum Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Stichting en voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting Interieurs in Fryslân. Hij zal tijdens de lezing beelden van een aantal bijzondere interieurs en interieuronderdelen laten zien, de context schetsen waarin ze tot stand kwamen en hoe ze werden gebruikt. Nadat de werkzaamheden in het stadhuis zijn afgerond zal er diezelfde dag een officiële overdracht plaatsvinden.

Foto’s: De Sneuper nummer 109

Deel dit bericht: