Dinsdagavond 15 november 2022 werd een tweede oploop gehouden van de stichting Promotie Dokkum in de Posthoorn in Dokkum. In een bovenzaal van het hotel-restaurant werden de ruim 40 aanwezigen op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen, nieuwe resultaten en toekomstplannen van de stichting.

Plan van aanpak toegelicht
Stichting Promotie Dokkum werd eind 2021 opgericht met als doel Dokkum beter op de kaart te zetten en te promoten. Om een goed fundament hiervoor neer te zetten kreeg de nieuwe stichting hulp van regiomarketeer Elizabeth Pilat. Zij en stadspromotor Wytse Pyt de Jager deden afgelopen jaar onderzoek naar de promotiemogelijkheden voor Dokkum en schreven op basis daarvan een plan van aanpak voor de komende vijf jaar. De focus ligt op de volgende vier speerpunten: groei via toerisme, verbetering van de samenwerkingsverbanden in Dokkum, behoud van kwaliteit in de oude binnenstad en vergroting van de online zichtbaarheid van Dokkum. Tijdens de bijeenkomst werden deze speerpunten door Elizabeth kort uitgelegd en toegelicht.


Groei online zichtbaarheid door contentteam
Met name wat betreft de online zichtbaarheid van Dokkum is al vooruitgang geboekt. Onder leiding van Wytse Pyt is afgelopen jaar een contentteam tot stand gekomen, bestaande uit tekstschrijver Thea van der Schaaf, fotografen Marit Anker en Marcel Renou, specialist digital marketing Bert-Johan Mullender en coördinator Henriëtte Banga, dat de website en de sociale media van Dokkum voor zijn rekening neemt. Wytse Pyt het publiek tijdens de bijeenkomst mee in de werkwijze van het contentteam en hij presenteerde de resultaten van afgelopen jaren. Deze waren positief: in 2022 heeft het team een aanzienlijke groei in bezoekers kunnen bewerkstelligen op zowel de website als de social mediakanalen van stichting Promotie Dokkum.

Drietal subsidievoorstellen
Roel Cazemier vertelde over de huidige ontwikkelingen en projecten van werkgroep Binnenstad Dokkum. Aansluitend deelde Han Zuidema van non-profit organisatie QOP informatie over aan te vragen subsidieregelingen. Ook een update van stichting Kerstfair Dokkum mocht niet ontbreken. Deze duurt in 2022 drie dagen: vrijdagavond 9 december vindt de traditionele kerstmarkt plaats, zaterdag 10 december kan men genieten van een intieme winterfair op de Markt en zondagmiddag 11 december wordt het feest afgesloten met een concert van Big Band Leeuwarden in de Grote Kerk. De oploopavond werd afgesloten door Elizabeth Pilat, die de aanwezige gasten vroeg feedback te geven op een drietal grootschalige projecten waarmee de stichting de komende tijd aan de slag kan gaan. Vooral het voorstel gericht op het aantrekken van de Duitse markt kon op breed draagvlak rekenen.

Stichting Promotie Dokkum is te bereiken via promotiedokkum@gmail.com.

Foto’s: Marit Anker