Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als drijvende kracht, soms als helpende hand. Deze week een gesprek met Carla Eikhout, voorzitter van Stichting Het Dokkumer Stadsfonds. 

Oprichting
Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is op 17 augustus 1964 opgericht door burgemeester Sybren van Tuinen. Aanleiding hiertoe was het opheffen van het Dokkumer Weeshuis. “Vanaf aanvang beheerde de gemeente Dongeradeel de gelden die verbonden waren aan deze Stichting. Echter, op 20 mei 2015 is besloten deze gelden over te dragen aan het bestuur van deze Stichting. Dit bestuur bestaat uit vijf burgerleden uit de stad Dokkum”, vertelt Carla Eikhout. De Stichting is ook beheerder van het Sjoukjesfonds. Dit fonds is ontstaan uit een legaat dat het bestuur van het voormalig Weeshuis in 1952 heeft ontvangen. De opbrengst van dit legaat wordt jaarlijks geschonken aan de Voedselbank Dokkum.

Ondersteunen van activiteiten
“De Stichting zet het rendement van ons vermogen in voor het ondersteunen van activiteiten. De aanvragen die ten doel hebben, de Dokkumer belangen ondersteunen”, legt Carla uit. Voorbeelden van toegekende projecten sinds 2016 zijn: Shanty-festival, kerstconcert, lichtkerstwensboom, Tulpenstad Dokkum, verlichting rondom het Kleindiep, Stichting Altijd Doen,  diverse concerten, Muziektheater “Titus”, Concours Hippique, renovatie Dokkumer Stadsorgel, Dokkum Magazine, diverse informatie boekjes door Historia Doccumensis. Skûtsje de Noarderling. Ook zijn er diverse leningen vertrekt aan onder andere: De Koninklijke IJsclub Dockum voor de bouw van het nieuwe clubgebouw, Drumband Dokkum, Stichting Scouting de Granaet, Vereniging Turn-en gymsport Dokkum, CSV Be Quick Dokkum en Stichting Dokkum open air. “Helaas worden ook wij geconfronteerd met het gemis aan renteopbrengsten op ons spaargeld. Gelukkig is er wel een redelijk rendement op onze effecten”, voegt Carla toe.

Het bestuur en corona
Het bestuur bestaat, zoals eerder genoegd, uit vijf leden; Carla Eikhout, Lolke Folkertsma (penningmeester), Tineke van Wieren (secretaris), Jacob Woudstra (notulist) en Rennie Veenstra (algemeen lid). “Ik zelf ben sinds 2021 voorzitter van de stichting”, benoemd Carla. “De coronatijden waren erg rustig, want er werden weinig activiteiten ontwikkeld door de vele lockdowns, waardoor de aanvragen dus achter bleven. Zoals aangegeven verstrekt onze stichting, naast éénmalige subsidies ook mogelijkheden om een lening tegen 0% rente te verstrekken. In een persoonlijk gesprek met een afvaardiging van ons bestuur kan dat besproken worden”, wil Carla nog toevoegen.

Voor het steunen van de stichting of een het aanvragen van een bijdrage kunt u terecht op de website.