Rein Swart
Thús Wonen heeft een tijdelijke opvolger gevonden voor de vertrekkende directeur-bestuurder Jeannette Dekker. Om de bestuurlijke continuïteit te kunnen waarborgen gedurende de periode die nodig is voor de werving van een vaste bestuurder, heeft de Raad van Commissarissen Rein Swart aangesteld. Hij volgt Jeannette Dekker per 1 februari op, die vanwege persoonlijke omstandigheden haar baan op heeft gezegd.

Rein Swart is een ervaren bestuurder in de Friese corporatiesector. Hij was tot medio 2021 voorzitter van de Raad van Bestuur van Accolade. De voorbereidingen voor de werving van de nieuwe vaste bestuurder zijn inmiddels gestart.