Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân geeft in de eerste periode van dit jaar subsidie aan 20 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van bijna 250.000 euro in de leefbaarheid van deze regio. Be Quick ontvangt een bijdrage van €33.500,-.

Op 15 juni 2018 heeft een forse brand gewoed in de kantine van  sportvereniging Be Quick in Dokkum. Het herstel van de kantine wordt samen gedaan met een duurzame verbouw.  Door het uitbreiden van de kantine op de grond, middels een dakopbouw, verplaatsing bar, uitbreiding toiletgroepen, verduurzamen kantine, keuken en berging is de kantine de komende 15 tot 20 jaar klaar voor de toekomst.  


Deel dit bericht: