Rienk van der Meulen start per 1 oktober 2022 als directeur-bestuurder van Thús Wonen. De bestuursfunctie werd vanaf 1 februari 2022 ad interim ingevuld door Rein Swart. Rienk heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en heeft bij diverse corporaties functies vervuld.

De raad van commissarissen van Thús Wonen is blij Rienk te kunnen benoemen. Marjolein Sulter-Zeinstra, voorzitter raad van commissarissen: “Met zijn ervaring, zijn maatschappelijke betrokkenheid, zijn energie en Friese achtergrond past Rienk van der Meulen uitstekend bij Thús Wonen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij de ingezette koers van Thús Wonen voortvarend zal vervolgen, in goede samenwerking met de omgeving. Hij is een echte verbinder met oog voor resultaat.