Het college van burgemeester en wethouders heeft een parkeerverbod ingesteld voor twee wegen op industrieterrein Betterwird. Op de Fortuinweg te Dokkum, tussen Betterwird en Oostergoweg en de Betterwird te Dokkum, tussen de Fortuinweg en Hendoweg mag voortaan niet meer worden geparkeerd. De overlast is ontstaan door uitbreiding van de aanliggende bedrijven – waaronder Probo – en het aantal toegenomen werknemers.

De auto’s stonden tot voor kort op de rijbaan geparkeerd, waardoor er hinder en overlast ontstond voor het overige verkeer. De doorstroming naar de achterliggende bedrijven voor groot materieel komt in het geding en met name op (de straat) Betterwird ontstaan verkeersonveilige situaties voor fietsers. Inmiddels is met de desbetreffende bedrijven gesproken die de parkeeroverlast veroorzaken en zij hebben inmiddels parkeergelegenheden op eigen terrein gerealiseerd, waardoor er geen enkele reden meer is om op de rijbaan te parkeren. Met het parkeerverbod wordt voorkomen dat er nog geparkeerd gaat worden op de rijbaan en zorgt ervoor dat de doorstroming en verkeersveiligheid op beide wegen weer geborgd is.


Deel dit bericht: