Maandagmorgen werden twee nieuwe palliatieve kamers en twee bijbehorende huiskamers opgeleverd in De Waadwente in Dokkum. De kamers zijn bedoeld voor mensen die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. Door de twee opgeknapte huiskamers hoeven familieleden niet op de gang te verblijven, maar kunnen ze in alle rust vlakbij hun familieleden verblijven. Voor ‘s nachts zijn er koppelbedden beschikbaar, ook kan er bijvoorbeeld een stretcher worden neergezet. “Dat is echt helemaal afhankelijk van wat de cliënt wil”, laten de medewerksters weten.

Steun van Oasefonds
De kamers zijn opgeknapt door een bijdrage vanuit het Oasefonds. Dit fonds, opgericht door de inwoners van Noordoost-Friesland, heeft als doel om de palliatieve zorg in de regio verder te versterken. Van de nieuwe kamers wordt inmiddels al gebruik gemaakt. “Het is natuurlijk het mooist wanneer je de laatste fase gewoon thuis kunt hebben”, vertellen de beroepskrachten van Zuidoostzorg. Toch zijn er verschillende situaties waarin er gebruik kan worden gemaakt van de kamers. Als de zorg bijvoorbeeld echt niet meer thuis geleverd kan worden, wanneer de situatie voor mantelzorgers te zwaar wordt of als er bijvoorbeeld te weinig ruimte is in de woning. “Zo proberen we een thuis te bieden aan de mensen die hier komen”.


Vrijwilligers gezocht
De beroepskrachten worden ook geholpen door vrijwilligers, die de cliënten ook bijstaan en ook een dagdeel kunnen waken als dat nodig is. “Zij kunnen vooral ook een stuk extra aandacht geven als de cliënten dat prettig vinden. Bijvoorbeeld als er weinig familieleden zijn die dat kunnen doen”, vertellen de zorgverleners. “Er zijn op dit moment nog wel te weinig vrijwilligers die daarbij kunnen ondersteunen. Daar kunnen we dus nog wel nieuwe mensen bij gebruikten”.