In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met Jolanda Kuijvenhoven – Varkevisser, longarts van de nieuwe Post-Covid-Poli.

Sinds 16 augustus kunnen huisartsen in deze regio patiënten met restklachten na een coronabesmetting, doorsturen naar de Post-Covid-Poli in Sionsberg. Longarts Jolanda Kuijvenhoven – Varkevisser kan op deze manier patiënten gerichter doorverwijzen: “Na een pakket aan testen beoordeel ik de schade en ben ik een schakel tussen de huisarts en een verwijzing naar (vooral) de eerstelijnszorg voor een herstelprogramma.”


Samenwerking Sionsberg en MCL
Sinds een aantal jaren werkt Sionsberg Netwerk Ziekenhuis samen met medisch specialisten vanuit het MCL. Zo werkt Jolanda al twee jaar met veel plezier een dag per week als longarts in Dokkum: “Hier in Dokkum is het kleinschaliger, de zorgzwaarte minder zwaar, heb ik nauwer contact en meer tijd voor mijn patiënten en weet de huisarts ons als specialisten goed te vinden”, vertelt Jolanda over deze samenwerking. In augustus 2020 startte Jolanda samen met collega’s de Post-Covid-Poli in het MCL, het liep storm en de wachttijden liepen op. “Met de nieuwe apparatuur waarmee we sinds kort in Sionsberg werken, zou ik hier ook hier post-covid-diagnostiek uit kunnen voeren. Ik heb voorgesteld om ook in Dokkum een Post-Covid-Poli te openen. Zo hoeven de bewoners van deze regio niet naar het MCL te reizen”, legt Jolanda uit.

Restklachten na Covid
“Bij de opening van de poli in MCL was er nog niks bekend over deze post-covid klachten. We openden die poli ook om een beeld te krijgen: wat zijn die restklachten precies? De coronapatiënten die op de IC zijn beland, die heb je in het vizier. Zij krijgen de juiste nazorg. De coronapatiënten die corona hadden en thuis verbleven, daar wisten we veel minder van”, vertelt Jolanda. “Uiteenlopende lichamelijke klachten als een afname in (adem)spierkracht, minder uithoudingsvermogen, toegenomen vermoeidheid, benauwdheid, spierpijn, hartkloppingen, geheugen- en concentratieproblemen.”

“Terwijl er voor de corona infectie geen – met name – fysieke klachten waren bij deze mensen”, stelt Jolanda die vooral 35- tot 50-jarigen voorbij ziet komen op deze poli. “Deze mensen staan vaak vol in het werkende leven, zijn gewend om zich voor 100% in het werkproces te geven en willen vaak veel en heel snel. Terwijl juist rust, reinheid en regelmaat en heel gedoceerd weer opstarten belangrijk is bij het herstellen van covid.”

Post-Covid-Nazorgpoli
Wanneer een huisarts een patiënt doorstuurt naar de Post-Covid-Poli wordt er door het team van Jolanda een longfunctietest gedaan (om te kijken of de longblaasjes kapot zijn gegaan), een longfoto en een hartfilmpje gemaakt en uitgebreid bloedonderzoek gedaan. Na dit pakket aan onderzoeken kan Jolanda haar patiënten beter doorverwijzen naar andere specialisten. Ze vertelt hierover: “De eerstelijnszorg heeft dit heel goed opgepakt. Hier in de regio zitten bijvoorbeeld hele goede fysio- en ergotherapeuten waar we de patiënten naar toe sturen die daar een herstelprogramma volgen. In een enkel geval stuur ik patiënten door naar Revalidatie Friesland. Ik zie de patiënten in principe één hooguit twee keer.”

Serieuze aandacht
Normaal gesproken ziet Jolanda weinig dertigers op haar spreekuur als longarts. Toen was daar ineens corona en werden longartsen – naast hun ‘gewone’ patiëntengroep – overspoeld met coronapatiënten en niet veel later met post-coronapatiënten, ze vindt het dan ook heel belangrijk dat er serieuze aandacht besteed wordt aan deze groep patiënten: “De media staan vol berichten over acute covid, er is echter weinig aandacht voor de nazorg. Dat zou wel anders mogen. Het raakt me oprecht dat ik een jonge bevlogen zorgmedewerker op mijn spreekuur heb zitten, die tijdens zijn of haar werk in een zorginstelling besmet is geraakt en nu niet meer tot werken in staat is. Terwijl zo iemand dolgraag wil werken!”

“Het is goed dat steeds meer post-covid klachten herkend worden én serieus genomen worden. Alle studies zijn nog beschrijvend, daarmee bedoel ik: we hebben nog geen wetenschappelijke studies die afgerond zijn waarbij behandelingen met elkaar vergeleken worden. We weten helaas nog heel veel niet. Gelukkig verzamelen we wel steeds meer informatie over de post-covid klachten. Een mooi voorbeeld hiervan is www.herstelnacovid.nl, een kennisuitwisseling en multidisciplinaire samenwerking om te ondersteunen bij herstel na covid. De website staat vol informatie en filmpjes van verschillende (medisch) specialisten.” Jolanda sluit graag af met de volgende boodschap: “Neem je post-covid klachten serieus, ga naar je huisarts en bespreek de mogelijkheid om doorverwezen te worden naar de Post-Covid-Poli, dat kan heel nuttig zijn!”