De vergunning voor de realisatie van een McDonald’s restaurant met drive-in op de carpoolplaats in Dokkum is
definitief verleend door de gemeente Noardeast-Fryslân. Dat is iets later dan gepland, onder andere door verschillende bezwaren en omdat er voor de bouw- en de gebruiksfase een berekening van de toename van stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-gebieden noodzakelijk was. De initiatiefnemer kan met de vergunning wat de gemeente betreft definitief het wegrestaurant met 170 zitplaatsen met drive-in, een verwijsmast met een maximale hoogte van zes meter en de uitbreiding van het bestaande aantal parkeerplaatsen naar 89 parkeerplekken gaan realiseren.

Vanaf 2019 bezig
De hamburgergigant heeft in 2019 al een principeverzoek bij de gemeente ingediend voor de komst naar Dokkum. De gemeenteraad besprak dat op 23 januari 2020, maar had geen grote bezwaren tegen een mogelijke vestiging. Vertegenwoordigers van McDonald’s zijn bij omwonenden langs geweest om ze over de mogelijke vestiging te informeren. Niet alle bewoners zitten daar overigens op te wachten en ook wordt gevreesd voor veel zwerfafval van de vestiging die terecht komt in het naastgelegen Tolhuispark. In de vergunning wordt benadrukt dat er geen doorgang voor voetgangers, (brom)fietsers naar het Tolhuispark komt. In 2010 werd er ook al gesproken over de komst van de ‘gele M’ naar de zuidelijke ingangsweg van Dokkum, maar dat plan ging uiteindelijk niet door.


Zo’n 300 automobilisten per dag
Het restaurant trekt volgens McDonald’s naar verwachting 3.393 motorvoertuigen per week. De zaterdag en zondag zijn de drukste dagen van het restaurant: 848 motorvoertuigen per dag. Op werkdagen worden 339 motorvoertuigen per dag verwacht. Toch is het percentage automobilisten dat speciaal voor de McDonald’s van huis naar de fastfoodketen rijdt klein, zegt McDonald’s. De meeste bezoekers aan het restaurant zijn namelijk al onderweg. Het huidige P&R terrein blijft en maakt in de nieuwe situatie onderdeel uit van een groot parkeerterrein voor zowel de forenzen als de medewerkers en bezoekers van McDonald’s.