Op dinsdagavond 1 november, 20.00 uur, wordt de jaarlijkse Martinuslezing in Dokkum verzorgd door Robert Graveland, directeur van het research centrum van aardappelveredelingsbedrijf HZPC in Metslawier. Een gezonde voedselvoorziening voor iedereen in de wereld is nog nooit een gegeven geweest. Zelfs in deze tijd treffen spanningen en extremen in klimaat de stabiliteit van voedselvoorziening. Twee grote gebeurtenissen met een kleine kans maar grote impact, zoals een pandemie en nabije oorlog, tarten de prijzen en normen. Wat kunnen we doen in voedselproductie om beter te worden, weerbaarder? Wat is er allemaal mogelijk? Technieken en methoden dragen bij aan het verkorten van de ontwikkeling van rassen. De ontwikkelingen op het gebied van moleculaire veredelingstechnieken gaan snel. Zijn er ethische grenzen en zo ja welke? Graveland neemt u graag mee in de uitdagingen en gesprekken die je binnen het voeden van de wereld tegen komt, zelfs bij de aardappel. Wat zou Elon Musk kunnen doen en zou Kofi Annan hebben gedaan?

De lezing vindt plaats in de Grote of Sint Martinuskerk aan de Markt 2 te Dokkum. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Auke de Boer. De toegang is gratis; na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.