Een groot aantal werknemers en ondernemers staat dagelijks bloot aan gevaren op de werkvloer. Door het werken met grote machines, op grote hoogten, langs snelwegen en ten gevolge van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Een VCA opleiding biedt hier de juiste kennis over zodat risico’s op ongevallen zo klein mogelijk worden gehouden.

De landbouw is de meest riskante sector en brengt het grootste gezondheidsrisico met zich mee, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 van TNO en CBS. Dan gaat het vooral om het werken met gevaarlijke stoffen. In de landbouw werken mensen meer dan gemiddeld met kankerverwekkende stoffen en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast worden ze veelvuldig blootgesteld aan uitlaatgassen.


1 miljoen Nederlanders werkt met gevaarlijke stoffen
De boeren zijn echter niet de enige die met gevaarlijke stoffen te maken hebben. Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft er op het werk mee te maken. De landbouw staat wat betreft de risico’s met gevaarlijke stoffen op 1, de industrie op 2 en de gezondheid- en welzijnsector op nummer 3. In deze sectoren lopen werknemers risico’s op kanker, astma en COPD, eczeem en infectieziekten. Dit leidt tot bijna drieduizend sterfgevallen per jaar.

Maatregelen op de werkvloer om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn dan ook essentieel. VCA cursussen bieden naast een grote dosis bewustwording gerichte preventieve en veiligheidsmaatregelen. Ook in onze regio is er een cursus zoals VCA cursus Groningen.

VCA cursus ook als online E-learning variant
VCA staat voor VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers Basisveiligheid. Er is ook een groen-variant speciaal voor medewerkers die in de groensector werken zoals hoveniers. En voor de landbouwer ook heel toepasbaar.

Er is een VCA basis cursus van een dag voor medewerkers op de werkvloer en een VCA vol training voor leidinggevenden en zzp’ers. De cursussen zijn zowel op locatie, als intern bij een bedrijf te volgen. Ook is er een E-learning variant die online te volgen is en afgesloten wordt met een centraal examen.

Een VCA cursus biedt zowel leidinggevenden als werknemers de juiste handvatten om maatregelen toe te passen. Dat gaat van waarschuwingsborden, de juiste kledingvoorschriften tot aan ademhalingsbescherming.