Tijdens de eerste stremming in november is de brug klaar gemaakt voor brugbediening op afstand en zijn er onderdelen gedemonteerd voor renovatie. Nu worden de hameistijlen, heugelstangen en balans weer teruggeplaatst. Na aanleg van de Centrale As in 2016, werd de rondweg opgewaardeerd tot autoweg. Hierbij kwam de Schreiersbrug in beheer en onderhoud bij de provincie Fryslân.