Zaterdag 8 mei wordt het 50-jarig bestaan van de wereldwinkel in Dokkum gevierd. Naast de jubileumactiviteiten overhandigde Lammert Lalkens de voorzittershamer aan zijn zoon Henderikus Lalkens. Ze vertellen hoe ze als bestuur terugkijken op de afgelopen 50 jaar.

Visie
De wereldwinkel is opgericht in 1971. De wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten ook echte kansen krijgen. Met de verkoop van fairtrade producten laten zij zien dat de handel ook anders kan. De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit verschillende culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Het is een schakel in de eerlijke handelsketen. Acties ondernemen voor toegang van producten uit ontwikkelingslanden tot de Westerse markt. De visie van de wereldwinkel is de vergroting van markttoegang van de producenten door het stimuleren en instant houden van een wereldwinkel. Daarnaast is de bevordering van een duurzaam ontwikkelingsproces belangrijk door bij te dragen aan sociale gelijkheid, bescherming van het milieu en het verschaffen van economische zekerheid van producenten.


Voorzitterschap en toekomst
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van een bestuursvergadering. “Als voorzitter ben je het aanspreekpunt van de vrijwilligers en belanghebbenden als het om bestuurlijke en beleidsmatige aangelegenheden gaat. Of ik dingen anders ga doen als voorzitter? We zullen zien. Ik zal eerst worden ingewerkt en samen met het bestuur en de vrijwilligers doelen stellen voor de toekomst, vertelt Henderikus Lalkens. “Ik zal in ieder geval altijd interesse blijven hebben”, voegt Lammert Lalkens daaraan toe. “Het bereiken van nieuwe werkgroepen en het uitbreiden van het bereik zijn belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Weer marktgericht denken is het doel”, stellen Henderikus en Lammert Lalkens.

Terugkijkend op de afgelopen 50 jaar
“Zelf denk ik dat de grootste prestatie van de afgelopen 50 jaar is geweest, dat we van koffie en bananen verkopen vanaf de straat tot wat het nu is, hebben bereikt. Een winkel met een breed assortiment”, vertelt Henderikus Lalkens. Het bestuur heeft hier nog wat aan toe te voegen. “Terugkijkend op de afgelopen 50 jaar kan er in de eerste plaats met trots gedacht worden aan de tientallen vrijwilligers die bevlogen en met enthousiasme gewerkt hebben om de doelstelling van de wereldwinkel te realiseren. De resultaten vinden we vooral terug bij de producenten in de derdewereldlanden die een goed bestaan hebben. Kleine groepjes handwerkslieden en kunstenaars die ook inkomenszekerheid hebben en dat alles door de Fairtrade handel. Dat is waar we als wereldwinkel trots op zijn. In de beginjaren begonnen met koffie en rietsuikers is het assortiment uitgebreid met sieraden en kunstnijverheid. Eerst vanuit een onbewoonbaar verklaarde woning tot nu op een prachtige locatie in de Grote Breedstraat.  Een mooie winkel die ook bij de toeristen in de smaak valt.

In de afgelopen 50 jaar heeft Fairtrade een enorme ontwikkeling doorgemaakt, hetgeen resulteert in de verkoop van diverse producten niet alleen via wereldwinkels maar ook de grote supermarkten en andere handelsketens. Verder zijn we er trots op dat enkele medewerkers van de wereldwinkel de aanzet hebben gegeven en de politiek hebben gewezen op Fairtrade. Zo heeft de politiek in de gemeente Dongeradeel unaniem besloten om alles te doen om ook Fairtrade Gemeente worden. De uitstraling die vanuit daar uitgaat naar ondernemers, kerken en maatschappelijke instellingen mag ook als een winstpunt worden gezien”, aldus het bestuur van de wereldwinkel.

Programma 8 mei
Tijdens het 50-jarig jubileum op zaterdag 8 mei worden de normale openingstijden gehanteerd, dus de Wereldwinkel is open van 10.00 tot 17.00 uur. Er wordt de hele dag koffie geschonken met gebak voor iedereen die langs komt. Alle klanten met een besteding boven de 50 euro krijgen vanaf 8 mei de rest van de maand 20% korting op het bon bedrag.