Samenwerken aan laaggeletterdheid 

In de week van het Lezen en Schrijven werd het openen van het Digi-Taalhuis gevierd.  In Dokkum kwamen ruim 25 deelnemers en vrijwilligers naar de Bibliotheek om gezellig bij te praten en bingo te spelen. Taalvrijwilligster Ria is blij om er weer te zijn en iedereen te zien.


Het Digi-Taalhuis is een samenwerking  

Houdrie Slofstra, domeinspecialist Basisvaardigheden geeft aan dat alle samenwerkende partijen belangrijk zijn voor het Digi-Taalhuis. “Baukje Hellema, de taal coördinator vanuit Friesland College is een belangrijke schakel tussen de deelnemers en vrijwilligers. Het Bolwurk verzorgt alle contacten met de taalvrijwilligers, Stichting Lezen en Schrijven voorziet ons in de lesmaterialen, de bibliotheekmedewerkers zijn altijd bereid om de deelnemers en vrijwilligers te helpen en het Dokwurk is een belangrijke ambassadeur van het Digi-Taalhuis.” 

Gastspreker Jan Knol, directeur Dokwurk 

Jan Knol, directeur Dokwurk vertelde dat 2,5 miljoen mensen laaggeletterdheid zijn in Nederland. “Deze mensen zijn niet dom, maar zijn minder goed in lezen, schrijven of computeren.” Het Digi-Taalhuis is daarom ontzettend belangrijk, zodat iedereen met plezier de taal kan leren en kan meedoen in de samenleving. Ook is het fijn dat we weer bij elkaar kunnen zitten, want vanaf een beeldscherm naar elkaar kijken is toch wat minder gezellig.” 

Het Digi-Taalhuis  

Het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek helpt mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Dat doet het Digi-Taalhuis door het aanbieden van computerprogramma’s en cursussen voor zelfstudie, een collectie leuke boeken in eenvoudig Nederlands en door een sociale ontmoetingsplek te zijn.