Hengelsportvereniging DokkumBij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als drijvende kracht, soms als helpende hand. Deze week een gesprek met Arne-Menno Eelkema, voorzitter bij Hengelsportvereniging Dokkum. 

Oprichting
“Op 28 juni 1939 kwam op initiatief van J. Rosema, J. Keegstra, D. de Beer en enige anderen in café ‘de Benthem’ een aantal liefhebbers van de hengelsport bijeen, om te komen tot de oprichting van een Dokkumer Hengelclub”, vertelt Arne-Menno Eelkema. Hier voegt hij nog aan toe: “Tijdens de vergadering gaven zich ruim 20 aanwezigen op als lid van de pasgeboren Dokkumer onderafdeling van de afdeling Leeuwarden van de Algemene Nederlandse Hengelaarsbond. Reden was met name om viswedstrijden te organiseren. Toen bleek dat er te weinig goed viswater beschikbaar was, werd er ook over gegaan op uitzet van pootvis en pachten van viswateren.”


Activiteiten
Bij de Hengelsportvereniging Dokkum worden activiteiten georganiseerd voor leden en voor jeugd. “Ieder jaar is er in januari de algemene ledenvergadering met daarnaast een gastspreker en verloting. In februari en november houden we meestal een bootviswedstrijd waarbij wordt gevist op roofvis in de wateren van en rondom Dokkum. Ook hebben we eens in de twee jaar een visdag bij de forellenvijver in combinatie met een barbecue. Daarnaast hebben we vaak nog een of twee gezellige avonden per jaar waarbij onder het genot van een biertje over onze hobby gesproken kan worden. Verder organiseren we ieder jaar in mei een jeugdviswedstrijd voor de basisschooljeugd van Dokkum. Naast deze activiteiten houden we ons bezig met visserijvoorzieningen zoals trailerhellingen en visplaatsen en visreddingen/visoverzet bij baggerwerkzaamheden/droogleggingen”, vertelt Arne-Menno enthousiast.

Doel en plannen
Goed bereikbare viswateren met goede voorzieningen met een goed visbestand is het doel van de vereniging. “Hierdoor krijg je de jeugd enthousiast voor de hengelsport. Neem als voorbeeld de ´Visparel´ het Tolhuispark, daar zijn de afgelopen jaren meerdere visplaatsen aangelegd. Daarnaast is er een grote hoeveelheid karper in uitgezet, en is het water in woonwijk de Kooilanden nu ook ingebracht in de landelijke lijst van viswateren. Dit zijn de zogenaamde trapveldjes voor de jeugd. Hier kunnen ze het vissen leren en nog goed vangen ook. En dat allemaal op steenworp afstand van hun woning.

Daarnaast willen we door de activiteiten die we organiseren de verbinding tussen de leden zijn. De gezamenlijke passie voor de hengelsport, bindt de mensen met elkaar en dat vinden we mooi om te zien!”, benadrukt Arne-Menno. Ook zijn er enkele plannen in ontwikkeling op dit moment. “Er zijn onder andere plannen voor een vissteiger en natuurlijke visplaatsen in de Meersloot te Dokkum. Ook wordt er gewerkt aan een zogenaamde Visparel in het Botkepark te Damwoude. Dit in samenwerking met HSV Leeuwarden, Hengelsportfederatie Fryslân, de gemeente, de buurtvereniging en dorpsbelangen. Dit gaat met name voor de jeugd, zodat ze vlakbij hun woning toegankelijk en goed viswater hebben. De zogenaamde trapveldjes waar ik het eerder over had”, legt Arne-Menno uit.

Leden en aanmelding
De vereniging is een afdeling van de Hengelsportvereniging Leeuwarden met ruim 7500 leden. Omdat het zo’n grote vereniging is heeft men destijds afdelingen in het leven geroepen. Zo kan men meer per regio activiteiten organiseren, zodat het iets kleinschaliger en daardoor toegankelijker is. Het aanmelden loopt tegenwoordig via het Landelijk Sportvisserij Nederland. Via de website www.vispas.nl kun je lid worden van HSV Leeuwarden, dit kun je in het bestelproces aangeven.  Wanneer je lid bent van HSV Leeuwarden kun je automatisch meedoen aan de activiteiten welke wij als afdeling HSV Dokkum organiseren.

 Voorzitter en coronatijden
“Als voorzitter ben ik er verantwoordelijk voor dat ons bestuur draait en de taken worden uitgevoerd zodat we elk jaar weer onze activiteiten organiseren. Verder proberen wij ons als vereniging positief op de kaart te zetten, zodat mensen ons weten te vinden wanneer ze ons nodig hebben. Denk hierbij aan de gemeente maar ook aan bijvoorbeeld uitvoerders van projecten waarbij visoverzet nodig is. Daarnaast verzorg ik samen met medebestuurslid Simon Spriensma de website www.hsvdokkum.nl”, vertelt Arne-Menno Eelkema over zijn taken binnen de vereniging.  “Het verenigingsleven en dus ook onze activiteiten kwamen helemaal stil te liggen tijdens corona. Omdat de Hengelsportverenigingen zich hebben te houden aan het landelijke beleid van Sportvisserij Nederland, was er vrijwel weinig tot niets mogelijk. We hebben er dan ook voor gekozen geen risico´s te nemen en ons er eerst maar bij neer te leggen. Zaterdag 21 augustus hebben we onze eerste activiteit weer op de planning staan. Een jeugdevent in samenwerking met Sportvisserij Nederland, de ZomerVisKaravaan”, benoemd Arne-Menno.

“Voor de mensen die nog nooit hebben gevist… pak eens een hengel, zoek de rust op in de prachtige natuur en ervaar eens hoe het is. Geniet!”, aldus Arne-Menno Eelkema.

Foto: Van rechts naar links, Simon Spriensma bestuurslid, Arne-Menno Eelkema voorzitter, Hillebrand Kool secretaris, Andries Koning penningsmeester. Bestuurslid Fred de Jong mist op deze foto. Foto is gemaakt door Lammert Damsma.