De gemeente Noardeast-Fryslân vindt het financiële resultaat over 2019 positiever dan verwacht. Het tekort leek af te stevenen op een bedrag van ruim 6 miljoen euro. Door onder andere de ingezette bezuinigingen in het sociaal domein is dit tekort teruggebracht. Ook is er geld beschikbaar dat ontvangen werd van het rijk voor het klimaatakkoord nog niet besteed. Daardoor bleef het tekort over 2019 steken op ruim 4 miljoen, zo blijkt uit de jaarrekening van de gemeente.

Er zijn ook een aantal activiteiten door diverse omstandigheden niet van start gegaan of nog niet afgerond. De gelden voor DOM (Dorpsontwikkelingsmaatschappij) en de invoering van de omgevingswet zijn daar voorbeelden van. Tot slot liet ook de samenwerking tussen Noardeast-Fryslân en Dantumadiel over 2019 een positief saldo zien van € 120.665. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zal de jaarrekening over 2019 op 2 juli 2020 behandelen.