gemeente Noardeast-Fryslân
De fusiegemeente Noardeast-Fryslân is een feit. Om dit te vieren werd de nieuwe gemeente dinsdagochtend 29 januari feestelijk ingeluid. Kinderen van basisschool Nynke van Hichtum uit Dokkum schreven de tekst van het kinder-gemeentelied. Dit lied werd voor het eerst gespeeld op het carillon van het stadhuis en gezonden door de kinderen zelf.

Project
Klokslag 11:00 uur speelde beiaardier Auke de Boer het kinder-gemeentelied op het carillon. Vervolgens mochten de kinderen samen met het college plaatsnemen in de trouseal van het stadhuis. Na een welkomstwoord door wethouder Jouke Douwe de Vries vertelde bedenker en organisator Feike van der Zee uit Lioessens meer over het project. Hij bracht zijn idee om een lied te bedenken voor de nieuwe gemeente vorig jaar onder de aandacht bij wethouder Pytsje de Graaf. De gemeente besloot er een onderwijsproject van te maken.


Wedstrijd
De basisscholen uit de omgeving konden meedoen aan een wedstrijd ‘Beste Gemeentelied’. Daarbij was lesmateriaal aanwezig over de geschiedenis van de gemeenten, kerktorens, en luidklokken. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de Nynke van Hichtumschool schreven de tekst van het winnende lied ‘Samen sta je sterker’. De melodie is van Patrick van der Kooi.

Samen sta je sterker
Na de toespraken mochten de leerlingen het lied eindelijk zelf ten gehore brengen aan het college en deden dit onder muzikale begeleiding van Feike de Vries en Onno Loonstra. Het lied ‘Samen sta je sterker’ is in drie talen geschreven; Engels, Nederlands en Frysk en gaat over het samenvoegen van de drie gemeentes Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. Waarnemend burgemeester Hajo Apotheker sloot de bijeenkomst af met complimenten voor de kinderen en de hoop dat dit lied een vaste plek zal gaan innemen in de nieuwe gemeente.

Deel dit bericht: