De gemeente Dongeradeel denkt een oplossing gevonden te hebben voor de klachten over wateroverlast door bewoners van de wijk Hoedemakerspolder. Na onderzoek door de gemeente Dongeradeel lijkt een oplossing van de problemen het vervangen van huidige leidingen te zijn. Het college van B&W heeft toestemming gegeven deze werkzaamheden uit te voeren. De funderingslaag en de leidingen van de straatkolken zullen in deze straten worden vervangen.

Volle straatkolken
Met regenachtig weer zijn bewoners in de wijk Hoedemakerspolder extra alert op de afvoer van het regenwater. Na het starten van bestatingswerkzaamheden bij de nieuwe woningen van Thús Wonen, meldden bewoners namelijk dat de straatkolken geen regenwater afvoerden. Na controle van de gemeente bleken veel straatkolken vol water te staan. De bestratingswerkzaamheden zijn gestaakt en de bewoners zijn op de hoogte gebracht dat er naar een oplossing wordt gezocht.

Riooloverstort functioneerde niet
Er zijn in de Joh. Hilaridesstrjitte straatkolken en leidingen opgegraven waarvan de standleidingen zijn dichtgeslibd. Na onderzoek blijkt dat het materiaal uit de funderingslaag dat tussen 1998 en 2000 is aangebracht, zorgt voor het dichtslibben van de leidingen. Er zijn pogingen gedaan om de leidingen te reinigen, maar dit had geen resultaat. Het riooloverstort die in werking treedt bij hevige regenbuien, functioneert niet omdat water het overstort niet kan bereiken vanwege de verstopte leidingen. Het college van B&W heeft nu besloten om in te stemmen met voorgestelde aanpassen in de Schraderstraat, Hilaridesstrjitte, Huberstraat, Bogermanstrjitte en Van Kleffenstraat.


Op de archieffoto van Nynke Mellema: Brandweermannen zijn bezig op de Altenastreek in Dokkum, na de wolkbreuk boven Dokkum op 16 september jongstleden. Hier kon het water overigens niet wegkomen door een andere oorzaak: vanwege luchtbellen in de putten die ontstonden na de extreme hoeveelheid water die moest worden afgevoerd. 

Deel dit bericht: