Gemeente Noardeast-Fryslân blijft voorlopig de Schreiersbrug over het Grutdjip bij Dokkum bedienen. Vanuit deze brug, die recent is overgedragen aan de provincie, vindt ook de bediening van twee andere gemeentelijke bruggen plaats (Hegedyksterbrêge in Dokkum, Woudabrug bij Ee). De drie bruggen gaan in de winter van 2021/2022 over naar de centrale afstandsbediening in het Swettehûs in Leeuwarden.

Foto: In 2016 werd al een inspectie uitgevoerd aan de Schreiersbrug door de provincie als voorbereiding op de overdracht.