Zoals ieder jaar wordt er in de maanden februari en maart flink gesnoeid en gekapt in Dokkum. In het Dokkumer Bos naast het Fûgellân zijn de afgelopen tijd vele tientallen bomen gekapt. Naast de Harddraversdijk liggen de exemplaren klaar om door een opkoper opgehaald te worden. De gemeente snoeit naar eigen zeggen meer dan voorgaande jaren vanwege achterstallig onderhoud op sommige plaatsen. Medewerkers van de gemeente snoeien ook flink, zodat er in het voorjaar meer ruimte is voor struiken, bomen en kruiden om te kunnen bloeien.

In het Dokkumer bos hebben de afgelopen tijd vele tientallen bomen het pad moeten ruimen. Daarbij zitten ook exemplaren van vele tientallen jaren oud. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft voor het kappen overigens geen vergunning nodig. De betreffende bomen zijn namelijk niet beschermd. In Nederland wordt bos beschermd door de Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden. Daarin staat dat mensen die bos willen kappen, dit moeten melden bij de Provincie Fryslân. Die kan eventueel een kapverbod opleggen. Het Dokkumer bos is – net als eerder de Janjeszeepolder – te klein om voor deze wet in aanmerking te komen. De bomen hoeven ook niet door de gemeente te worden herplant.


Deel dit bericht: