Sinds woensdagmiddag 12 mei zijn de energiespreekuren in het energiecafé in Dokkum weer van start gegaan. Vanaf die datum is het weer mogelijk om, na het maken een afspraak, gratis advies te krijgen over de duurzame verbouwing van een woning of energiebesparende maatregelen. De vrijwilligers zijn op elke woensdag- en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur in het Energiecafé aanwezig. Een afspraak maken kan via 0610456049 of via de website www.elkeniengrien.nl

Duurzame mobiliteit
In het energiecafé is voortaan ook aandacht voor duurzame mobiliteit. Bij de start van de spreekuren vanaf woensdagmiddag 12 mei is in samenwerking met Bourguignon uit Dokkum een elektrische auto en een elektrische fiets aanwezig om ook de fossielvrije mobiliteit te promoten. Dat past goed bij de doelstelling van de stichting Elkenien Grien. Voorzitter Lieke Zuidema: “wij zijn een onafhankelijke stichting, die als doel heeft dat heel haar werkgebied in 2030 duurzaam en energieneutraal is. Daar hoor het thema vervoer natuurlijk ook bij”. De energieambassadeurs richten zich in eerste instantie op het verduurzamen van woningen.


Digitaal advies
Het blijft ook mogelijk om ook digitaal advies te krijgen van de energieambassadeurs van Elkenien Grien. Het energiecafé is gevestigd in de Prins-Fabriek aan de Rondweg-West 35 te Dokkum. Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé hun producten en oplossingen zien en ieder kan er terecht met vragen over b.v. energiebesparing, zonnepanelen, warmtepompen of het gasloze huis.