In 2022 staat de stad Dokkum uitvoerig stil bij het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog en dan voornamelijk dat van de Waalse Furie in 1572. Dit was de opstand van de geuzen, boeren en burgers tegen de katholieke Spaanse overheerser in Dokkum; de strijd zorgde voor een desastreuze stadsbrand, plunderingen en ontzettend veel gewonden en doden. 450 jaar later staat Dokkum stil bij dit bloederige maar bijzonder interessante stukje stadsgeschiedenis.

Symposium Waalse Furie en onthulling informatiezuil
Vrijdag 9 september vond in de Grote Kerk een historisch symposium plaats met als hoofdthema de Waalse Furie. Na een korte opening van burgemeester Johannes Kramer was het woord aan emeritus-hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Herman Pleij, voormalig directeur van Museum Dokkum Ihno Dragt en restauratie-architect Siebe van Seijen. De drie mannen hielden het publiek ruim twee uur geboeid met hun verhalen over de gruwelijkheden van de Waalse Furie en wat er nu nog van te zien is in Dokkum. Ook werd de heruitgave van het boek “Ontsnapt aan het Bloedbad, over Hendrik van Bra’s verhaal over de ‘Waalse Furie’ van 1572” gepresenteerd tijdens het symposium, geschreven door Ihno Draght en uitgegeven door Stichting Historia Doccumensis. Later op de middag werd op Sonnemapleintje een gloednieuwe informatiezuil over de Waalse Furie in Dokkum gepresenteerd. De aanwezigen waren toeschouwer van een klein toneelstuk van de heren die zich introduceerden als niemand minder dan Caspar de Robles (katholieke stadshouder van Friesland in 1572) en Sippe van Scheltema (leider van de Dokkumer geuzen in 1572). Samen onthulden zij de nieuwe informatiezuil.


Open Monumentendag
Traditiegetrouw vond op 10 september de Open Monumentendag Dokkum plaats. Museum Dokkum en Stichting Oud Dockum hadden (in samenwerking met de gemeente) ook dit jaar weer een uitgebreid programma opgezet. Zo ging in het museum een bijzondere expositie over de Waalse Furie en het jaar 1572 open. Bovendien ligt er een vernieuwde stadswandeling op papier klaar voor de bezoekers met als titel ‘Een furieuze wandeling’, een speciale brochure OMD 2022 “Bolwerken en Waalse Furie” met daarin veel informatie over de bijzondere verdedigingswerken en het eeuwenoude stadscentrum en als kers op de taart werd er zaterdag een aantal bijzondere stadswandelingen over de bolwerken georganiseerd.

De expositie over de Waalse Furie bij Museum Dokkum is vanaf 10 september te zien. Via de website van het museum kunt u kaartjes reserveren. Overigens bent u ook zonder reservering van harte welkom. Het boek “Ontsnapt aan het Bloedbad, over Hendrik van Bra’s verhaal over de ‘Waalse Furie’ van 1572” is verkrijgbaar bij Museum Dokkum en tevens online te bestellen via de website van Historia Doccumensis.