De meeste bewoners wonen plezierig in de wijk it Fûgellân. “Bewoners voelen zich prettig in de buurt, bewoners gaan op een prettige manier met elkaar om en helpen elkaar waar nodig maar lopen de deur niet bij elkaar plat”, zo schrijft Partoer in het onderzoeksrapport. Afgelopen jaar heeft de gemeente Dongeradeel 163 van de 933 huishoudens van It Fûgellân een enquête laten invullen over de samenhang in It Fûgellân.

Met plezier wonen in de wijk
Het overgrote deel van de ondervraagden (85 procent) geeft aan zeer plezierig tot plezierig in it Fûgellân te wonen. Vooral de locatie en het eigen huis maken het wonen in de wijk plezierig. Hierbij worden factoren zoals een open uitzicht, veel groen, een grote tuin en veel ruimte en vrijheid genoemd. Dit speelt voor veel bewoners een grote rol in het leef plezier in de wijk: ‘We hebben veel vrijheid, ruimte en vrienden in de buurt. ’ We zitten vlakbij de stad en dichtbij werk.’ en ‘We hebben een mooi open uitzicht, daardoor woon ik hier naar mijn zin.’, aldus de bewoners. Ook vinden de bewoners het contact met de buren plezierig. Zij helpen elkaar waar nodig maar lopen de deur niet bij elkaar plat. Daarnaast zijn de bewoners over het algemeen tevreden over de voorzieningen in de wijk. De belangrijkste voorzieningen zijn aanwezig ondanks dat er geen officiële ontmoetingsplek is, ontmoeten de bewoners elkaar veel bij bijvoorbeeld de pannakooi, speeltuinen, de jeu de boules baan, de bibliotheek en de supermarkt.


Het onderzoek
Het onderzoek richt zich op de sociale samenhang in it Fûgellân, de betrokkenheid van de bewoners en de activiteiten die worden georganiseerd in it Fûgellân. Het onderzoek is gedaan aan de hand van huis-aan-huis bezoeken. Het persoonlijke contact heeft het mogelijk gemaakt om de mening van alle bewoners (via een aselecte steekproef) mee te nemen. Op deze manier is een goed beeld van de wijk geschetst. De wijk bestaat uit 933 huishoudens. Hiervan was een steekproef nodig van 271 huishoudens om met 95 procent betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen. Uiteindelijk zijn de onderzoekers bij 163 huishoudens langs geweest om de vragenlijst af te nemen.

Ontevreden over groenonderhoud
Het belangrijkste aandachtspunt dat bewoners aangeven is het onderhoud in de wijk en met name het groenonderhoud; Zevenenveertig van het totaal aantal bewoners geven dit aan. Bewoners geven aan dat de plantsoenen, de tuinen en het openbaar groen beter onderhouden kunnen worden. Op dit moment wordt dit weinig of te rigoureus gedaan. Er is veel achterstallig onderhoud volgens de bewoners, waardoor er overhangende takken komen, onkruid tussen de stoeptegels en de plantsoenen er rommelig uitzien. Naast het groenonderhoud zijn er ook veel klachten over de wegen en stoepen; dit wordt aangegeven door zowel jongere bewoners als oudere bewoners. De wegen liggen volgens de bewoners scheef, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Lees hier het hele rapport:
Definitief rapport Fûgellân