De contouren van de nieuwe woonwijk aan de Birdaarderstraatweg worden zichtbaar. Alle twee-onder-één kapwoningen die door bouwbedrijf Hekstra zullen worden gebouwd, zijn inmiddels verkocht. Tussen de Birdaarderstraatweg en de Dokkumer Ee in Dokkum komen 25 woningen. De plek aan de staandemast-route, met wijds uitzicht op landerijen kan op veel belangstelling rekenen.

Provincie Fryslân
Adema Architecten maakte de ontwerpen van de twee-onder-één-kap woningen. In februari 2019 werd bekend dat er aan de rand van Dokkum een nieuwbouwplan werd ontworpen. Al in 2013 werd de locatie in het ontwerpbestemmingsplan Dokkum West aangemerkt als locatie voor woningbouw. Aanvankelijk waren er 50 woningen op het terrein gepland, maar door bezwaren vanuit de provincie Fryslân werd dat teruggebracht tot de helft. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft voor Dokkum overigens nog geen nieuw plan met bouwkavels liggen, zo bevestigt een woordvoerder. Ondanks de grote druk op de bestaande woningmarkt, liggen die plannen nog niet klaar.


Stadsdock Dokkum

Stadsdock Dokkum