CBS De Pionier
Maandagmorgen werd de honderdste leerling feestelijk welkom geheten op CBS De Pionier. De nieuwste basisschool in de wijk De Trije Terpen begon afgelopen september met vier groepen van rond de twintig leerlingen en de komende tijd is het einde van de groei nog niet in zicht.

Feestelijk cadeautje
Directeur Tyneke Hogendorp opende deze speciale ochtend op het schoolplein met alle leerlingen en belangstellende ouders van de school. Na het horen van de schoolbel werd een door de kleuters versierde doos het plein op gebracht door de oudste leerlingen van De Pionier, Meint van Schepen en Jesse van Kammen. In deze doos zat Mike Overkempe uit Dokkum verstopt, hij werd afgelopen weekend vier jaar en was daarmee de honderdste leerling.


De Pionier in de Trije Terpen
De gloednieuwe school in de wijk De Trije Terpen – in september 2018 begonnen met vier groepen van elk rond de twintig leerlingen – blijkt in een grote behoefte te voorzien. Er was zelfs een interne verbouwing voor nodig om al een vijfde groep te herbergen. Voorlopig is het einde van de groei nog niet in zicht: leerling 101 tot en met 106 worden nog voor de zomervakantie in het tijdelijke onderkomen aan de Alde Terp verwacht.

Rode loper
Na de feestelijkheden mochten alle leerlingen over de rode loper het schoolgebouw binnen lopen want volgens directeur Tyneke is elke leerling van De Pionier bijzonder en is elke leerling goud waard. “De Pionier is een school die zich niet alleen op leerprestaties richt, maar ook heel nadrukkelijk op het welbevinden van de kinderen. Naast de stamgroepen kent het gebouw nissen om in te werken en is er een huiskamer waar kinderen in groepjes kunnen zitten. Kinderen op De Pionier mogen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo leren. Daarnaast is er extra aandacht voor bewegen, muziek en natuur. De peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zijn inpandig. Kinderen van 2- 12 jaar kunnen op De Pionier grenzeloos spelen en leren.” aldus directeur Tyneke Hogendorp.