Zaterdag 17 september 2022 vond de Museumnacht FRL plaats. 19 musea in heel Fryslân openden na sluitingstijd hun deuren voor bezoekers, die na zonsondergang konden genieten van verscheidene tentoonstellingen, exposities en andere activiteiten die speciaal voor vanavond waren georganiseerd. Museum Dokkum was ook van de partij tijdens de Museumnacht en stond volledig in het teken van de Waalse Furie. Dit was een gebeurtenis in Dokkum in 1572. De Geuzen, boeren en burgers kwamen in opstand tegen het Spaanse bestuur en namen Dokkum in. Als gevolg kwamen Waalse troepen in Spaanse dienst die Dokkum met bloederig geweld weer in Spaanse handen probeerden te krijgen.

Een avond vol gezelligheid
In de expositieruimte van de Waalse Furie in Museum Dokkum werd van 19:00 tot 24:00 uur Dungeons & Dragons gespeeld, een interactief rollenspel waarbij een ervaren spelleider zes spelers door de gebeurtenissen van de Waalse Furie leidde. Sommige spelers kenden D&D al goed en waren ervaren “Dungeon Masters”, voor sommigen was de Museumnacht de eerste keer dat ze in aanraking kwamen met het spel. Als verschillende karakters in het spel moesten de spelers met zijn allen de inval op Dokkum tijdens de Waalse Furie proberen te stoppen. Publiek kon de hele avond de expositie (en de rest van het museum) bezoeken en gezellig mee kijken bij Dungeons & Dragons.
Bovendien werden tijdens de Museumnacht vier boottochten georganiseerd, waarbij bezoekers met de trekschuit werden rondgevaren langs de Dokkumer bolwerken onder leiding van een stadsgids. Tijdens de eerste rondvaart van de avond was het de beurt aan Pieter Sijtsma, die het publiek in de trekschuit trakteerde op bijzonder prachtige en grappige verhalen over de geschiedenis van Dokkum en de Waalse Furie. Zelfs het slechte weer kon de pret in de boot niet drukken.