Op vrijdag 24 juni is in de Bonifatiusbeurs voor het eerst in drie jaar weer uitgereikt. In 2022 gaan weer twee studenten naar Fulda: oud-leerling van het Dockinga College in Dokkum, Eke de Vries, die studeert aan de VU in Amsterdam, en voor het eerst ook een oud-leerling van Piter Jelles !mpulse (vwo) in Kollum, Eilina Sonnema, die aan de RUG in Groningen studeert. De beurs is uitgereikt in de Bonifatiuskapel door wethouder Aant Jelle Soepboer, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het Dockinga College, Piter Jelles !mpulse en die van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda.

In de periode 2010 t/m 2019 hebben jaarlijks twee oud-leerlingen van het Dockinga College die studeren aan Nederlandse universiteiten of hogescholen een studiebeurs gekregen voor het volgen van een internationale academische zomerstudie in Fulda, de Duitse partnerstad van Dokkum. In 2022 kon deze beurs voor het eerst ook verkregen worden door oud-leerlingen van andere middelbare scholen in Noardeast-Fryslân. De studenten maken in Fulda deel uit van een gezelschap van ca. 50 studenten uit zo’n 15 landen. Het promoten en mogelijk maken van internationale ontmoetingen tussen jongeren is voor Fulda en zijn deelstaat Hessen een belangrijke opdracht: de ontmoetingen tussen jonge mensen monden veelal uit in waardevolle internationale verbindingen over de gehele wereld. Jongeren uit andere landen krijgen een gezicht en nemen elk een verhaal mee waarmee uiteindelijk ieders horizon verbreed wordt.


Eke en Eilina vertrekken 7 juli 2022 naar Fulda. Via deze link houden ze alle belangstellenden op de hoogte van hun bezigheden tijdens de uitwisseling.