Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen of de treinreis plannen op internet. Voor sommige mensen is dit lastig, zij hebben moeite met lezen, schrijven of computeren. Het Digi-Taalhuis is een plek in de bibliotheek, waar mensen kunnen oefenen om te lezen, schrijven, rekenen of computeren. Hier worden ze geholpen om de basisvaardigheden te ontwikkelen en meer zelfredzaam te worden.

Nieuwe aanmeldingen en coachende vrijwilligers gezocht
De Bibliotheek is lang dicht geweest door de corona en hierdoor zijn veel vrijwilligers van het Digi-Taalhuis gestopt. Echter de aanmeldingen van nieuwe cursisten blijven binnenstromen, daarom is het Digi-Taalhuis naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor het coachen van de deelnemers wordt gezocht naar enthousiaste taalliefhebbers en vrijwilligers die goed kunnen rekenen of thuis zijn in digitale vaardigheden. Vrijwilligers worden hierbij begeleid door een taalcoördinator.


Ben jij iemand die geïnteresseerd is in mensen en het leuk vindt om ze te coachen in hun ontwikkeling? Dan past vrijwilliger zijn in het Digi-Taalhuis helemaal bij jou! Wil je weten wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn? Neem contact op met Houdrie Slofstra of Mariska Hibma via basisvaardigheden@bnfrl.nl of bel met 088 – 16 56 123.