Op de manier zoals men dat gewend is op de Pioniersplek te Jorwert, willen de leden van de commissie Vorming & Toerusting deze keer zelf een bijdrage leveren door middel van ontvangst, koffie, zingen, lezing en een wandeling.

Het thema van deze ochtend is: van Aalzum naar Emmaüs. Oftewel: zijn we vreemdeling in Jeruzalem…..?

Gelieve vooraf opgeven via: https://meevieren.nl/pgdaw/. Toegang is gratis, collecte aan het einde.