De Waadwente
Sinds september 2015 is De Waadwente onderdeel van ZuidOostZorg. Op dit moment wordt er verbouwd naar een verpleeghuis “Nieuwe Stijl”. Dit betekent dat in De Waadwente de nadruk komt te liggen op kortdurende opnames en ondersteuning thuis voor ouderen. Daarnaast kan men ook voor complexe en langdurige zorg- en behandelvragen en palliatieve zorg terecht in De Waadwente. Ook wordt er dagbesteding aangeboden in het dagcentrum.

Buiten naar binnen
Eén van de doelstellingen van het verpleeghuis Nieuwe Stijl is de ‘wijk’ functie. De Waadwente streeft ernaar om de ouderen die er verblijven, actief onderdeel te laten blijven van de maatschappij. Hierbij worden er binnen het verpleeghuis activiteiten georganiseerd door organisaties en mensen van buitenaf. Op deze manier blijven de mensen die in de Waadwente verblijven zo lang mogelijk actief en is het mogelijk om sociale contacten te onderhouden.


De nieuwe hal in het gebouw zal hieraan bijdragen als ontmoetingsplek waar gezellig koffie gedronken kan worden, in een eigentijdse en vriendelijke omgeving. De entree wordt verplaatst naar de andere kant van het gebouw. Zo komt er meer rust op de afdelingen op de begane grond. Dit is voor cliënten en medewerkers prettig.

Planning
De verwachting is dat de verbouwing eind 2018 wordt afgerond. De eerst fase is inmiddels klaar; de nieuwe oefenruimte van de fysiotherapie is begin maart in gebruik genomen. In de volgende fase worden de kantoren aangepakt en er worden ruimtes gecreëerd voor multifunctioneel gebruik, voor zowel grote als kleine activiteiten. Eind april 2018 worden de werkzaamheden van deze fase afgerond en zullen het Dagcentrum en het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum de nieuwe ruimtes in gebruik gaan nemen.

De week van Zorg en Welzijn 2018
De week van 12 t/m 17 maart is ‘De week van Zorg en Welzijn 2018’. Het thema is dit keer ‘Maak kennis met kunde’. Daarom zijn belangstellenden op woensdag 14 maart as. van harte welkom tussen 9.00 en 12.00 uur om kennis te maken met de zorg in de Waadwente en om zich te laten informeren over de verbouw. Het adres is Biraarderstaatweg 68 in Dokkum.

Deel dit bericht: